Đường dẫn truy cập

LESSON#138 : Talk In Circles, Talk Off The Top Of His Head, Heart To Heart Talk. - 2004-07-17


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước chúng tôi có trình bày 3 thành ngữ có từ Talk là "Talk Your Ear Off," "Talk a Blue Streak," và "Talk Until You're Blue in the Face." Trong bài học hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ mới cũng có từ "Talk." Anh Don Benson sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Talk in Circles," "Talk in Circles." TEXT: (TRANG): "Talk in Circles" có một từ mới là "Circle," đánh vần là C-I-R-C-L-E, nghĩa là cái vòng tròn. Vì thế "Talk in Circles" nghĩa là nói quanh nói co với mục đích là làm cho người khác bị rối trí. Chẳng hạn như một luật sư phải biện hộ cho một bị cáo có tội nên tìm cách nói quanh co tại phiên xử để làm cho thẩm phán và bồi thẩm đoàn rối trí. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON): He was caught standing over the victim with a smoking gun. His lawyer talked in circles, trying to confuse the jury. But they still remembered that smoking gun and found him guilty. TEXT: (TRANG): Phiên xử diễn ra như thế nào? Bị cáo đã bị bắt gặp đứng ngay phía trên nạn nhân với một khẩu súng còn bốc khói trong tay. Luật sư của anh ta đã biện hộ quanh co để tìm cách làm cho bồi thẩm đoàn bị rối trí. Tuy nhiên, họ vẫn nhớ hình ảnh của khẩu súng bốc khói này và tuyên bố anh ta có tội.

Một số từ mới cần biết là: "Victim," đánh vần là V-I-C-T-I-M, nghĩa là nạn nhân; "To Confuse," đánh vần là C-O-N-F-U-S-E, nghĩa là làm rối trí; "Jury," đánh vần là J-U-R-Y, nghĩa là bồi thẩm đoàn; và "Guilty," đánh vần là G-U-I-L-T-Y, nghĩa là có tội. Bây giờ anh Don xin nhắc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): He was caught standing over the victim with a smoking gun. His lawyer talked in circles, trying to confuse the jury. But they still remembered that smoking gun and found him guilty.

TEXT: (TRANG): Đến đây xin mời quý vị nghe thành ngữ thứ hai:

AMERICAN VOICE: (DON): The second idiom is "Talk Off the Top of Your Head," "Talk Off the Top of Your Head."

TEXT:(TRANG): Người Mỹ nói "Talk Off the Top of Your Head" khi trả lời một câu hỏi mà không biết chắc về những gì họ biết. Như thế có nghĩa là họ không thể bảo đảm những gì họ biết là đúng. Ta hãy hình dung một cuộc họp của một công ty trong đó ông giám đốc hỏi ông thủ quỹ xem công ty có đủ tiền để mướn thêm chỗ hay không. Ông thủ quỹ trả lời như sau: AMERICAN VOICE: (DON): Talking off the top of my head, I'd say Yes. But I need to go over the figures for other expenses we have coming up the next 6 months before I can tell you for sure.

TEXT:(TRANG): Ông thủ quỹ nói: Nói tạm ngay bây giờ thì tôi cho là đủ tiền. Nhưng tôi cần phải xem lại những con số chi tiêu khác trong 6 tháng tới trước khi tôi có thể nói chắc với ông được.

Có một vài từ mới mà chúng ta cần biếr là: "Figures," đánh vần là F-I-G-U-R-E-S, nghĩa là các con số; và "Expense," đánh vần là E-X-P-E-N-S-E, nghĩa là phí tổn. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Talking off the top of my head, I'd say Yes. But I need to go over the figures for other expenses we have coming up the next 6 months before I can tell you for sure.

TEXT:(TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba:

AMERICAN VOICE: (DON): The third idiom is "Heart-to-Heart Talk," "Heart-to-Heart Talk."

TEXT:(TRANG): Khi nghe "Heart-to-Heart Talk," nhiều người Mỹ cho rằng đây là nói chuyện tâm tình, bởi vì "Heart," đánh vần là H-E-A-R-T, nghĩa là trái tim. Tuy nhiên, người Mỹ dùng "Heart-to-Heart" để chỉ một cuộc nói chuyện thành thật và nghiêm chỉnh giữa hai người và thường khi là gây khó chịu cho cả hai. Trong thí dụ sau đây, một ông bố rất lo ngại khi thấy con gái ông, mới 17 tuổi, lại đi chơi với một người đàn ông lớn tuổi hơn cô nhiều. Ông bố nói với con gái:

AMERICAN VOICE: (DON): Honey, we need a hear-to-heart talk about this man. He is over 40, and he doesn't have a very good reputation around town. How important is he to you? TEXT:(TRANG): Ông bố nói: Này con, chúng mình cần phải nói chuyện thành thực với nhau về người đàn ông này. Ông ta trên 40 tuổi và không có tiếng tốt trong thành phố này. Ông ta quan trọng tới mức nào đối với con?

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là "Reputation," đánh vần là R-E-P-U-T-A-T-I-O-N, nghĩa là tiếng tăm. Bây giờ mới quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Honey, we need a hear-to-heart talk about this man. He is over 40, and he doesn't have a very good reputation around town. How important is he to you?

TEXT: (TRANG): Những câu chuyện "Heart-to-Heart Talk" thường khởi đầu như vậy và sẽ khiến cả hai người buồn phiền hay khó chịu, nhưng là điều mà đôi khi người ta phải làm. TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa kể cũng đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là "To Talk in Circles," nghĩa là nói quanh nói co; thứ hai là "To Talk Off the Top of Your Head," nghĩa là nói đại bằng cách đoán chừng; và "A Heart-to-Heart Talk," nghĩa là một cuộc nói chuyện thành thật và nghiêm chỉnh mà đôi khi làm mất lòng người khác. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG