Đường dẫn truy cập

Dự luật về một nghị quyết liên quan tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đã được biểu quyết tại Hạ Viện Mỹ. - 2004-07-15


Dự luật về một nghị quyết liên quan tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đã được biểu quyết bằng cách dơ tay tại Hạ Viện Mỹ vào tối hôm qua.

Tuy nhiên vào lúc kết thúc các cuộc tranh luận thì vấn đề thông qua dự thảo nghị quyết này vẫn còn chưa ngã ngũ.

Chủ tọa phiên họp đã loan báo rằng tiến trình biểu quyết về vấn đề này sẽ được hoãn lại cho tới ngày 15 tháng 7. Như vậy có nghĩa là Hạ Viện hầu như chắc chắn sẽ tiếp tục phiên họp ngày hôm nay khi các dân biểu sẵn sàng để biểu quyết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG