Đường dẫn truy cập

LESSON#132: Let Me Tell You A Thing Or Two, I'll Tell You What. - 2004-07-06


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ có từ "To Tell là Tell Me About It" và "Tell It Like It Is." Hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới cũng có từ "To Tell." Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ nhất:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): The first idiom is "Let Me Tell You a Thing or Two," "Let Me Tell You a Thing or Two."

TEXT: (TRANG): Mới nghe, ta nghĩ rằng thành ngữ "Let Me Tell You a Thing or Two" có một nghĩa giản dị là "Hãy để tôi nói với bạn một vài điều." Thật ra thì người Mỹ dùng thành ngữ này khi họ có ý hơi tức giận. Khi quý vị nghe ai nói câu này xin nhớ là họ đang tức giận và sẽ cho quý vị rõ là điều gì đã làm cho họ bực mình. Ta hãy hình dung một ông bố khiển trách cậu con trai như sau:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Let me tell you a thing or two, son! You know I was against you working after school, but you said you could handle it. Look how your grades are dropping! Now, stop working and study. Remember, you're still living under my roof!

TEXT: (TRANG): Ông bố nói: Này con, bố muốn nói với con một vài điều. Con biết là bố không thích con đi làm việc sau giờ học, nhưng con nói là con có thể xoay sở. Bây giờ con nhìn xem điểm của con sụt xuống như thế nào. Con phải nghỉ làm đi để còn học hành. Nên nhớ kỹ là con vẫn còn sống dưới mái gia đình của bố.

Có một số từ mới đáng chú ý là: "To Handle," đánh vần là H-A-N-D-L-E, nghĩa là xử lý hay xoay sở; "Grade," đánh vần là G-R-A-D-E, nghĩa là điểm học sinh nhận được ở trường; và "Roof," đánh vần là R-O-O-F, nghĩa là mái nhà hay mái gia đình. Đến đây mời quý vị nghe anh bạn chúng ta đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Let me tell you a thing or two, son! You know I was against you working after school, but you said you could handle it. Look how your grades are dropping! Now, stop working and study. Remember, you're still living under my roof!

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, người nói không có gì tức giận nhưng đưa ra lời khuyên nhủ với bạn anh ta tên Jim để mong anh Jim đổi ý:

AMERICAN VOICE: (DON): Jim, let me tell you a thing or two about marriage. You can't live on love alone! You'll need a job to pay the rent and food. And you'll be miserable living from pay check to pay check.

TEXT:(TRANG): Anh này khuyên bạn như sau: Này anh Jim, tôi muốn nói với anh một vài điều vền hôn nhân. Anh không thể chỉ sống bằng tình yêu không thôi. Anh cần phải có việc làm để trả tiền thuê nhà và tiền thức ăn. Và anh sẽ rất khổ sở vì phải sống chật vật dựa vào từng kỳ lương một.

Một vài từ mới đáng chú ý là: "Marriage," đánh vần là M-A-R-R-I-A-G-E, nghĩa là hôn nhân; "Love," đánh vần là L-O-V-E, nghĩa là tình yêu; và"Miserable," đánh vần là M-I-S-E-R-A-B-L-E, nghĩa là khổ sở. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Jim, let me tell you a thing or two about marriage. You can't live on love alone! You'll need a job to pay the rent and food. And you'll be miserable living from pay check to pay check.

TEXT:(TRANG): Đến đây anh Don sẽ cho chúng ta nghe thành ngữ thứ hai:

AMERICAN VOICE: (DON): Our second idiom is "Tell You What," "Tell You What."

TEXT:(TRANG): Khi người Mỹ nói "I'll tell you what," câu này không có nghĩa là "Tôi sẽ nói với bạn điều gì," mà có ý nói: "Tôi bảo anh điều này nhé, vì tôi có một ý kiến mới để giải quyết vấn đề." Ta hãy hình dung một ông bố đề nghị với các con về việc làm thế nào để vui chơi vào lúc cuối tuần mà không tốn kém nhiều:

AMERICAN VOICE: (DON): I know I promised to take you kids to the fairgrounds. But the car is broken down and we need to fix it. Tell you what. Let's have a cookout in our backyard and mommy will make your favorite strawberry ice cream.

TEXT: (TRANG): Ông bố nói: Bố biết là bố có hứa đưa các con đi chợ phiên chơi. Nhưng xe ô tô bị hỏng và mình cần phải sửa xe. Bố có ý kiến này nhé. Chúng ta hãy nấu nướng thức ăn ở sân sau nhà và mẹ con sẽ làm kem dâu mà các con ưa thích.

Những chữ mới cần biết là: "Fairgrounds," đánh vần là F-A-I-R-G-R-O-U-N-D-S, nghĩa là chợ phiên; "Cookout," đánh vần là C-O-O-K-O-U-T, nghĩa là nấu nướng thức ăn ngoài trời; và "Strawberry," đánh vần là S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y, nghĩa là quả dâu tây. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): I know I promised to take you kids to the fairgrounds. But the car is broken down and we need to fix it. Tell you what. Let's have a cookout in our backyard and mommy will make your favorite strawberry ice cream.

TEXT: (TRANG): Tại văn phòng của một công ty tư, máy vi tính của anh Don bị hỏng trong khi anh và các bạn đồng nghiệp phải ở lại sở muộn để làm cho xong một công việc gấp. Anh Don đưa ra một ý kiến như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): Look guys! I know the proposal is due early tomorrow morning, But I'll tell you what. I'll call Sally. She has a good computer and I know she'll let us use it. The job won't take that long since most of our work is already saved on these disks.

TEXT: (TRANG): Anh Don nói: Này các bạn, tôi biết là sáng sớm mai chúng ta phải nộp đề nghị cho dự án của chúng ta. Tôi bảo các bạn điều này nhé. Tôi sẽ gọi cô Sally. Cô ấy có máy vi tính tốt và tôi biết cô ấy sẽ để cho chúng ta dùng. Công việc của chúng ta sẽ không mất nhiều thì giờ vì phần lớn đã được đặt vào các đĩa rồi.

Một vài từ mới đáng chú ý là: "Proposal," đánh vần là P-R-O-P-O-S-A-L, nghĩa là đề nghị cho một dự án; và "Disk," đánh vần là D-I-S-K, nghĩa là cái đĩa. Đến đây mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Look guys! I know the proposal is due early tomorrow morning. But I'll tell you what. I'll call Sally. She has a good computer and I know she'll let us use it. The job won't take that long since most of our work is already saved on these disks.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "Let Me Tell You a Thing or Two," nghĩa là "Tôi muốn nói với bạn vài điều." Câu này được dùng khi người ta tức giận hay muốn khuyên nhủ người khác. Và hai là "I'll Tell You What," nghĩa là tôi có ý kiến này muốn đề nghị với bạn. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG