Đường dẫn truy cập

Bọn khủng bố có thể tìm cách tung ra một cuộc tấn công bằng võ khí hóa học và sinh học tại Á Châu. - 2004-07-05


Các chuyên viên an ninh đã lưu ý chính phủ các nước Á Châu là bọn khủng bố có thể tìm cách tung ra một cuộc tấn công bằng võ khí hóa học hoặc sinh học trong vùng này.

Hôm nay, Giám đốc trung tâm chống khủng bố vùng Đông Nam Á, ông Zainal Abidin Zain, đã nói với các giới chức tham dự hội nghị tại Kuala Lumpur rằng các tổ chức không có kiến thức chuyên môn cao cũng có thể sản xuất các võ khí sinh học và hóa học hoặc sở đắc các tác nhân sinh học và hóa học một cách dễ dàng.

Ông Zain và các chuyên viên khác nhắc tới vụ một giáo phái tấn công bằng hơi độc Sarin vào một đường xe điện ngầm ở Tokyo năm 1995 và nêu lên mối nguy cơ về những cuộc tấn công như vậy do tổ chức khủng bố có liên hệ với mạng lưới al-Qaida trong vùng là Jemaah Islamiya thực hiện.

Khoảng 50 đại biểu các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, và Hoa Kỳ đang tham dự hội nghị vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG