Đường dẫn truy cập

Các luật lệ mới hạn chế việc đi lại với Cuba hôm nay bắt đầu có hiệu lực. - 2004-06-30


Các luật lệ mới hạn chế việc đi lại với Cuba hôm nay bắt đầu có hiệu lực. Các biện pháp này nằm trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm xiết chặt việc cấm vận mậu dịch và du lịch hiện đang áp dụng đối với đảo quốc này.

Các quy định mới ngăn cấm người Mỹ gốc Cuba đi thăm thân nhân ở đảo quốc quá một lần mỗi 3 năm. Du khách Mỹ gốc Cuba hiện đang ở Cuba sẽ có khoảng 1 tháng để trở lại Hoa Kỳ.

Chính sách vừa được sửa đổi lại của Hoa Kỳ còn giảm bớt số tiến mà người Mỹ gốc Cuba được phép gửi cho thân nhân ở đảo quốc theo chủ nghĩa cộng sản này.

Các luật lệ mới của Hoa Kỳ nhằm giữ cho tiền của Mỹ không đến được đảo quốc đang kẹt tiền mặt này, trong nỗ lực thúc đẩy nhanh hơn việc chấm dứt sự cai trị của chủ tịch Fidel Castro.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG