Đường dẫn truy cập

LESSON#128: A Hard Nut To Crack, In A Nut Shell. - 2004-06-19


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị bài thứ nhì trong loạt bài có dùng từ Nuts nghĩa là quả có vỏ cứng với nhân ở bên trong. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ giới thiệu thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON BENSON): The first idiom is “A Hard Nut To Crack,” “A Hard Nut To Crack.”

TEXT: (TRANG): A Hard Nut To Crack có 2 từ mới là Hard, đánh vần là H-A-R-D, nghĩa là cứng hay khó khăn; và To Crack, đánh vần là C-R-A-C-K, là đập cho vỡ hay nứt ra. A Hard Nut To Crack, nghĩa đen là một quả cứng khó đập vỡ ra được, và nghĩa bóng là một vấn đề khó giải quyết, hay một người khó chơi. Trong thí dụ sau đây anh Don nói về một vụ án mạng mà cảnh sát chưa tìm ra thủ phạm:

VOICE : (DON): The victim was found in a room locked from the inside. He‘d been shot, but there was no gun in the room. The police are baffled. This case is a hard nut to crack.

TEXT: (TRANG): Anh Don cho biết như sau: Người ta tìm thấy nạn nhân trong một phòng khóa từ bên trong. Ông ta đã bị bắn nhưng không có khẩu súng nào trong phòng. Cảnh sát lấy làm bối rối. Đây là một vụ khó giải quyết được.

Một vài từ mới mà ta cần biết là: Victim, đánh vần là V-I-C-T-I-M, nghĩa là nạn nhân; Lock, đánh vần là L-O-C-K, nghĩa là cái khóa; Gun, đánh vần là G-U-N, nghĩa là khẩu súng; và Baffled, đánh vần là B-A-F-F-L-E-D, nghĩa là bối rối. Đến đây mời quý vị nghe anh Don bạn chúng ta đọc lại thí dụ này:

VOICE: (DON) : The victim was found in a room locked from the inside. He‘d been shot, but there was no gun in the room. The police are baffled. This case is a hard nut to crack.

TEXT: (TRANG): Đôi khi thay vì nghe A Hard Nut To Crack quý vị có thể nghe người Mỹ nói “ A tough nut to crack”, có cùng một nghĩa, với từ Tough, đánh vần là T-O-U-G-H, nghĩa là cứng hay là khó khăn. Trong thí dụ thứ hai sau đây, một người bán xe hơi nói với bạn anh ta về một ông khách hàng khó chìu. VOICE: (DON): This old man was a tough nut to crack. He knew all our tricks so he bargained me down to where I only made a lousy $100 commission on the car I finally got him to buy.

TEXT:(TRANG): Ông bán xe nói: Ông khách hàng lớn tuổi này quả là một người khó chơi. Ông ấy biết hết những mánh khóe của chúng tôi nên ông ấy trả giá xuống tới độ tôi chỉ kiếm được có 100 đô la tiền hoa hồng đối với chiếc xe mà cuối cùng tôi thuyết phục ông ấy mua.

Có những từ mới cần biết là: Trick, đánh vần là T-R-I-C-K, nghĩa là mưu mô hay mánh khóe; To Bargain đánh vần là B-A-R-G-A-I-N, nghĩa là trả giá hay mặc cả; và Commission, đánh vần là C-O-M-M-I-S-S-I-O-N, nghĩa là tiền hoa hồng. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): This old man was a tough nut to crack. He knew all our tricks so he bargained me down to where I only made a lousy $100 commission on the car I finally got him to buy.

TEXT:(TRANG): Đến đây, anh Don sẽ cho chúng ta nghe thành ngữ thứ hai:

VOICE: (DON): The second idiom is “In a Nutshell,” “In a Nutshell.”

TEXT:(TRANG): Chắc quý vị có thể đoán được nghĩa đen của thành ngữ này là bên trong cái vỏ của một quả lạc hay quả hạnh nhân, với từ Shell, đánh vần là S-H-E-L-L, nghĩa là cái vỏ. Bên trong một cái vỏ như vậy chắc là rất nhỏ và chật chội. Vì thế nghĩa bóng của nó là nói một điều gì rất ngắn và gọn.

Ta hãy hình dung cảnh một ông giám đốc công ty đang trên đường ra sân bay thì phụ tá của ông ấy tên Mike ngăn lại để định bàn một điều gì quan trọng. Ông giám đốc đứng lại nhưng cho biết là ông không có nhiều thì giờ để nghe những gì dài dòng. Ông ấy nói:

VOICE: (DON): Okay, Mike. But I’m trying to catch a plane to Chicago and I’m running late. Please keep it short. Just tell me in a nutshell: Is the Jackson company contract ready to sign?

TEXT:(TRANG): Ông giám đốc nói: Được rồi anh Mike. Nhưng tôi phải đáp chuyến máy bay đi Chicago mà tôi đang bị trễ đây. Làm ơn nói một cách ngắn gọn. Tóm tắt cho tôi biết là bản hợp đồng với công ty Jackson đã được soạn xong để ký hay chưa?

Một số từ mới đáng chú ý là: To Catch, đánh vần là C-A-T-C-H, nghĩa là bắt kịp hay đáp một chuyến bay; và Contract, đánh vần là C-O-N-T-R-A-C-T, nghĩa là hợp đồng. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Okay, Mike. But I’m trying to catch a plane to Chicago and I’m running late. Please keep it short. Just tell me in a nutshell: Is the Jackson company contract ready to sign?

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, một cảnh sát viên đến điều tra một vụ ăn cướp tiệm vàng, nơi mà kẻ cướp đã nổ súng bắn bị thương người bán hàng. Cảnh sát viên này phải lấy lời khai của cả chục nhân chứng cho nên ông ấy không có đủ thì giờ và cần phải hỏi thật nhanh. Ông hỏi nhân chứng thứ nhất như sau:

VOICE: (DON): In a nutshell can you tell me what the man running out of the store looked like? Age? Hair? Chothes? And did you see the license number of the car he jumped in to get away?

TEXT:(TRANG): Cảnh sát viên này hỏi: Nói một cách ngắn gọn, ông cho tôi biết kẻ chạy ra khỏi tiệm là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Tóc màu gì? Quần áo ra sao? Và ông có trông thấy số bảng xe ôtô mà anh ta nhảy vào để chạy trốn không?

Có một vài từ mới đáng chú ý là: Lisense, đánh vần là L-I-C-E-N-S-E, là giấy phép hay bảng số xe; và To Jump In, đánh vần là J-U-M-P và I-N, nghĩa là nhảy vào. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): In a nutshell can you tell me what the man running out of the store looked like? Age? Hair? Chothes? And did you see the license number of the car he jumped in to get away?

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là A Hard Nut To Crack, nghĩa là một vấn đề khó giải quyết hay là một người khó chơi; và hai là In a Nutshell, nghĩa là nói một cách tóm tắt, ngắn gọn. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG