Đường dẫn truy cập

Chi tiết cho 3 cuộc tranh luận giữa Tổng Thống Bush và nghị sĩ John Kerry đã được hoạch định xong. - 2004-06-18


Chi tiết cho 3 cuộc tranh luận trong cuộc vận động tranh cử Tổng Thống Mỹ giữa Tổng Thống Bush và nghị sĩ John Kerry, nhân vật thuộc đảng Dân Chủ rất có thể là đối thủ của ông Bush, đã được hoạch định xong.

Một ủy ban độc lập tại Washington, từ năm 1988 vẫn tổ chức các cuộc tranh luận cho chiến dịch vận động tranh cử Tổng Thống, cho hay các ứng viên sẽ tranh cãi với nhau về chính sách đối nội trong cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 30 tháng 9. Tám ngày sau đó, hai ứng viên lại gập nhau trong cuộc tranh luận thứ nhì, trong đó các câu hỏi sẽ được đề cập tới mọi vấn đề .

Cuộc tranh luận thứ ba giữa Tổng Thống Bush và đối thủ của ông thuộc đảng Dân Chủ sẽ diễn ra trong thời gian chưa đày 3 tuần trước ngày bầu cử, và sẽ giới hạn trong các vấn đề về chính sách đối ngoại.

Nghị sĩ Kerry, hiện chưa chọn ai đứng chung liên danh với ông, đã khởi sự gặp những người có thể được ông chọn ra tranh cử với ông tại Washington.

Hai nhân vật được chọn làm ứng viên Phó Tổng Thống của hai đảng lớn sẽ gặp nhau trong một cuộc tranh luận riêng biệt vào ngày 5 tháng 10.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG