Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên phản đối việc Trung quốc trả 7 người Bắc Triều Tiên đào tị về nước. - 2004-06-16


Nam Triều Tiên đã chính thức phản đối việc Trung quốc trả 7 người Bắc Triều tiên đào tị về nước.

Bộ ngoại giao Nam Triều Tiên hôm nay đã triệu đại sứ Trung quốc ở Hán Thành đến để trao một văn thư phản đối. Theo lời các viên chức bộ ngoại giao Nam Triều Tiên, đại sứ Trung quốc nói rằng những người Bắc Triều tiên đó muốn trở về nước.

7 người Bắc Triều tiên đó đã bị giam ở đông bắc Trung quốc hồi tháng 3 nhưng ngày tháng chính xác mà họ bị hồi hương hiện chưa được rõ. Các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên cho biết họ không tin là 7 người đó muốn về Bắc Triều tiên.

Theo một hiệp định ký kết với Bắc Triều Tiên, Trung quốc có bổn phận trả về Bắc Triều tiên những người vượt biên, nhưng họ đã cho nhiều người sang Nam Triều Tiên.

Các giới chức ở Hán Thành tin rằng những người tị nạn Bắc Triều Tiên sẽ bị trừng phạt một cách tàn nhẫn nếu bị trả về nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG