Đường dẫn truy cập

LESSON#116: Take A Power, Keep Your Powder Dry. - 2004-06-12


TEXT: (TRANG) : Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ Powder, nghĩa là những gì tán nhuyễn thành bột, phấn thoa mặt hay là thuốc súng. Trong bài học hôm To Take a Powder và To Keep Your Powder Dry. Chúng tôi xin nhắc lại 2 thành ngữ mới này là To Take a Powder và To Keep Your Powder Dry.

Thành ngữ thứ nhất, To Take a Powder, gồm toàn những từ mà quý vị biết rồi và có nghĩa là vội vã chạy khỏi một nơi nào vì mình muốn như vậy, hay vì một người nào đó ra lệnh cho mình phải rời khỏi nơi đó.

Không ai biết thành ngữ này xuất xứ từ đâu, nhưng có giả thuyết cho rằng Powder ở đây dùng để chỉ một loại thuốc xổ mạnh, khiến cho ai uống thuốc này phải vội vã đi ra ngoài vì thuốc có công hiệu rất nhanh.

Trong thí dụ thứ nhất, To Take a Powder là một hành động tự nguyện của một ông giám đốc ngân hàng vì ông này gặp khó khăn. Anh Don Benson kể lại chuyện ông giám đốc này đánh cắp 2 triệu đô la của khách hàng. Xin mời quý vị nghe:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): When the police came to arrest him, they found his house empty. He'd already taken a powder and left the country with the money. Now they are looking for him in Europe and South America.

TEXT: (TRANG): Chuyện gì xảy ra cho ông giám đốc này? Khi cảnh sát đến bắt ông ta, họ thấy nhà ông ta trống không. Ông ta đã trốn mất, mang theo tiền bạc và rời khỏi nước. Bây giờ cảnh sát đang lùng kiếm ông ta ở Âu châu và Nam Mỹ.

Một vài từ mới cần biết là: To Arrest, đánh vần là A-R-R-E-S-T, nghĩa là bắt giữ; và Empty, đánh vần là E-M-P-T-Y, nghĩa là trống rỗng. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): When the police came to arrest him, they found his house empty. He'd already taken a powder and left the country with the money. Now they are looking for him in Europe and South America.

TEXT: (TRANG): Viên giám đốc vừa kể đã tự ý trốn ra khỏi nước vì sợ bị bắt vào tù. Tuy nhiên, trong thí dụ sau đây, một ông trưởng văn phòng ra lệnh cho một nguời bán hàng đi ra khỏi nơi đó và đừng quấy rầy ông ta nữa. Đây xin mời quý vị nghe:

AMERICAN VOICE: (DON): Look, I've told you five times. We have all the office equipment we need. I'll say it once more. I don't want your stuff. You've wasted enough of my time already. Now take a powder!

TEXT: (TRANG): Ông trưởng văn phòng này nói: Này anh, tôi đã nói với anh 5 lần rồi. Chúng tôi có đủ mọi dụng cụ văn phòng mà chúng tôi cần. Tôi nói thêm một lần nữa. Chúng tôi không cần dụng cụ của anh. Anh đã phí phạm quá nhiều thời giờ của tôi. Yêu cầu anh đi ra khỏi nơi này.

Những từ mới đáng chú ý là: Equipment, đánh vần là E-Q-U-I-P-M-E-N-T, nghĩa là dụng cụ; Stuff, đánh vần là S-T-U-F-F, nghĩa là đồ đạc; và To Waste, đánh vần là W-A-S-T-E, nghĩa là phí phạm. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Look, I've told you five times. We have all the office equipment we need. I'll say it once more. I don't want your stuff. You've wasted enough of my time already. Now take a powder!

TEXT:(TRANG): Trong thành ngữ thứ nhì, To Keep Your Powder Dry, powder ở đây có nghĩa là thuốc sùng. Ngày xưa, khi quân đội còn dùng thuốc súng để nhồi vào nòng súng của họ, họ phải giữ cho thuốc súng khô ráo thì mới bắn được.

Ngày nay, To Keep Your Powder Dry không liên quan gì đến thuốc súng nữa mà được dùng để chỉ tình trạng sẵn sàng đối phó với mọi trường hợp khẩn cấp, trong giới quân sự lẫn giới dân sự. Ta hãy nghe một sĩ quan nói với binh sĩ của ông sau khi ông khám xét doanh trại của họ:

AMERICAN VOICE: (DON): Okay, men, the General liked what he saw. But we still may get a surprise inspection any time! Keep your quarters clean and neat at all times. Remember the old rule, keep your powder dry!

TEXT:(TRANG): Viên sĩ quan nói: Này các anh, ông tướng hài lòng với những gì ông ta vừa trông thấy. Nhưng chúng ta vẫn có thể bị khám xét bất ngờ vào bất cứ lúc nào! Vì thế các anh phải giữ cho nhà ở luôn luôn được sạch sẽ và ngăn nắp. Hãy nhớ luật có từ lâu là lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng!

Một vài từ mới cần biết là: Surprise, đánh vần là S-U-R-P-R-I-S-E, nghĩa là bất ngờ; Inspection, đánh vần là I-N-S-P-E-C-T-I-O-N, là cuộc khám xét, thanh tra; và Neat, đánh vần là N-E-A-T, nghĩa là gọn ghẽ. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Okay, men, the General liked what he saw. But we still may get a surprise inspection any time! Keep your quarters clean and neat at all times. Remember the old rule, keep your powder dry!

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, một trận bão làm đổ một cái cây trong vườn ông Brown và làm hư hại nhà ông Green ở bên cạnh. Sau khi cãi vã với nhau, ông Brown đồng ý trả một số tiền bồi thường. Nhưng ông Green nói với vợ là ông vẫn lo ngại về vụ này. Ta hãy nghe ông Green nói:

AMERICAN VOICE: (DON): Honey, let's keep all our damage estimates handy. I don't trust Brown. He may find some excuse not to pay. Then we'll have to sue him in court. So let's keep our powder dry.

TEXT:(TRANG): Ông Brown nói: Này em, mình nên để sẵn những giấy tờ tính số thiệt hại. Anh không tin ông Brown. Ông ta có thể tìm một cái cớ nào đó để không trả tiền. Nếu thế thì chúng ta phải kiện ông ta ở tòa. Vì thế chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Có một vài từ mới đáng chú ý là: Handy, đánh vần là H-A-N-D-Y, nghĩa là ở tầm tay hay sẵn sàng để dùng lúc cần; To Trust, đánh vần là T-R-U-S-T, nghĩa là tin cẩn; và To Sue, đánh vần là S-U-E, nghĩa là thưa kiện. Bây giờ anh Don xin đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Honey, let's keep all our damage estimates handy. I don't trust Brown. He may find some excuse not to pay. Then we'll have to sue him in court. So let's keep our powder dry.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To Take a Powder, nghĩa là chạy nhanh đi nơi khác; và hai là To Keep Your Powder Dry, nghĩa là ở trong tình trạng sẵn sàng giải quyết vấn đề. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG