Đường dẫn truy cập

LESSON#118: To Hold Up Your End, To Get The Short End Of The Stick. - 2004-06-12


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ End, đánh vần là E-N-D, nghĩa là đoạn đầu hay đoạn cuối của một cái gì. Trong bài học hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm 2 thành ngữ khác cũng có từ End. Đó là To Hold Up Your End và To Get the Short End of the Stick. Chúng tôi xin nhắc lại 2 thành ngữ mới này là To Hold Up Your End và To Get the Short End of the Stick.

Thành ngữ thứ nhất, To Hold Up Your End, có một từ mới là To Hold Up, đánh vần là H-O-L-D và U-P, có nghĩa là làm tròn một lời hứa, và End ở đây là phần của mình trong một hợp đồng hay một lời cam kết. Vì thế To Hold Up Your End có nghĩa là thi hành điều gì mà mình đã hứa sẽ làm.

Trong thí dụ thứ nhất, and Don Benson cho chúng ta biết về một thỏa thuận giữa anh và con anh tên Randy, là nếu Randy tốt nghiệp đại học với điểm số cao thì anh sẽ mua cho con một chiếc xe ô tô. Anh Don nói:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Well, Randy graduated with a 3.8 average. So I have to hold up my end and dig up the money to get him his first car. Say, you know any dealer where I can get a good price?

TEXT: (TRANG): Anh Don nói như sau: Randy đã tốt nghiệp với điểm trung bình 3.8. Vì thế tôi phải làm tròn lời hứa của tôi và bỏ tiền mua cho nó chiếc xe ô tô đầu tiên. Này, bạn có biết một tiệm bán xe nào mà tôi có thể đến mua xe với giá hạ hay không?

Tưởng cũng nên giải thích cho quý vị rõ là điểm 3.8 là khá cao, bởi vì điểm cao nhất ở đại học là 4. Có một vài từ mới mà ta chú ý là: To Graduate, đánh vần là G-R-A-D-U-A-T-E, nghĩa là tốt nghiệp; Average, đánh vần là A-V-E-R-A-G-E, nghĩa là trung bình; và Dealer, đánh vần là D-E-A-L-E-R, nghĩa là người hay tiệm bán xe. Bây giờ ta hãy nghe anh Don đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Well, Randy graduated with a 3.8 average. So I have to hold up my end and dig up the money to get him his first car. Say, you know any dealer where I can get a good price?

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, anh Don và người em họ đồng ý chung nhau mở một tiệm sửa đồng hồ. Anh Don đã trả tiền thuê tiệm, nhưng người em họ thì lại chưa bỏ tiền túi ra để mua bàn ghế như đã hứa trước đây. Anh Don nói:

AMERICAN VOICE: (DON): I tell you, unless my cousin puts in his share, I'll be broke. I am afraid I may have to hire a lawyer and go to court to make the guy hold up his end of the deal.

TEXT: (TRANG): Anh Don giải thích như sau: Này bạn, trừ phi người em họ tôi góp phần hùn của anh ta, còn không thì tôi sẽ bị khánh kiệt. Tôi sợ rằng tôi sẽ phải thuê một luật sư để đưa anh ta ra tòa và buộc anh ta phải làm tròn lời hứa của anh ta. Một vài từ mới mà quý vị cần biết là: Cousin, đánh vần là C-O-U-S-I-N, nghĩa là anh em họ; Share, đánh vần là S-H-A-R-E, nghĩa là phần đóng góp của mỗi người; Broke, đánh vần là B-R-O-K-E, nghĩa là hết tiền; và Deal, đánh vần là D-E-A-L, nghĩa là sự thỏa thuận làm ăn. Bây giờ chúng ta hãy nghe anh Don đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): I tell you, unless my cousin puts in his share, I'll be broke. I am afraid I may have to hire a lawyer and go to court to make the guy hold up his end of the deal.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ thứ hai, To Get the Short End of the Stick, có một từ mới là Stick, đánh vần là S-T-I-C-K, nghĩa là cái que hay cái gậy. Không ai biết thành ngữ này xuất xứ từ đâu, nhưng nó có nghĩa là bị thua thiệt vì thiếu may mắn hay vì bị lừa gạt.

Tay hãy hình dung một trường hợp như sau: Anh Don đang dự định xin thôi việc. Anh đã làm ở một sở trong 10 năm qua và thấy nhiều người khác được thăng chức cho nên anh chán nản muốn xin thôi. Anh nói:

AMERICAN VOICE: (DON): I work harder than anybody. But every time a promotion opens up, somebody else gets picked and I get the short end of the stick. It's time for me to find a job where they appreciate me.

TEXT:(TRANG): Anh Don than phiền như sau: Tôi làm việc siêng năng hơn bất cứ ai khác. Nhưng mỗi lần có một vụ thăng chức thì người khác lại được chọn, còn tôi thì cứ bị thua thiệt, Đã đến lúc tôi đi tìm việc khác, nơi mà người ta coi trọng công lao của tôi.

Một vài từ mới đáng chú ý là: Promotion, đánh vần là P-R-O-M-O-T-I-O-N, nghĩa là sự thăng chức; và To Appreciate, đánh vần là A-P-P-R-E-C-I-A-T-E, nghĩa là đánh giá cao. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): I work harder than anybody. But every time a promotion opens up, somebody else gets picked and I get the short end of the stick. It's time for me to find a job where they appreciate me.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, anh Don được yêu cầu mang thức ăn và nước uống tới cho bạn bè tại một buổi tiệc ở sở. Có quá đông người đến dự tiệc và anh Don cho biết điều gì xảy ra sau đó:

AMERICAN VOICE: (DON): I was kept busy dishing out food and mixing drinks. Finally I got hungry myself, but all that was left by then were a few stale peanuts. Boy, I sure got the short end of the stick that time!

TEXT:(TRANG): Anh Don nói: Tôi bận bịu trao thức ăn và pha rượu cho khách. Cuối cùng tôi cảm thấy đói nhưng lúc đó tôi thấy chỉ còn sót lại có vài củ lạc ôi. Chà, rõ ràng là tôi bị mất ăn lần đó!

Xin quý vị chú ý đến những từ mới sau đây: To Mix, đánh vần là M-I-X, nghĩa là pha rượu; Stale, đánh vần là S-T-A-L-E, nghĩa là cũ, bị hư hay bị ôi; và Peanut, đánh vần là P-E-A-N-U-T, nghĩa là đậu phọng hay củ lạc. Bây giờ and Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): I was kept busy dishing out food and mixing drinks. Finally I got hungry myself, but all that was left by then were a few stale peanuts. Boy, I sure got the short end of the stick that time!

TEXT:(TRANG): To Get the Short End of the Stick. Đó là điều thua thiệt mà chúng ta đôi khi phải gánh chịu. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To Hold Up Your End, nghĩa là làm tròn phần trách nhiệm của mình, và hai là To Get the Short End of the Stick, nghĩa là bị thua thiệt. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG