Đường dẫn truy cập

Các dân biểu Quốc hội Philippines khởi sự đếm phiếu của cuộc bầu cử Tổng Thống - 2004-06-01


Các dân biểu Quốc hội Philippines khởi sự chính thức đếm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 10 tháng 5. Cuộc bầu cử này đã được báo cáo không chính thức như là một thắng lợi với đa số phiếu rấât nhỏ của Tổng Thống Gloria Arroyo.

Nhưng ứng cử viên đối lập Fernando Poe nói rằng ông bị gian lận phiếu bầu, và cho biếât có thể sẽ khiếu kiện.

Hôm thứ hai, các thủ lãnh trong Quốc hội loan báo thành lập một ủy ban gồm 22 người, đa số là các dân biểu thân bà Arroyo, để xem xét lại việc kiểm phiếu, và chứng thực các kếât qủa.

Sau đó, ủy ban đã mở 1 trong rất nhiều thùng đựng phiếu sẽ được ủy ban xem xét. Lúc đầu, ủy ban này chỉ gồm 14 dân biểu Quốc hội, nhưng đã được mở rộng thành 22 người, sau khi phe đối lập đòi phải được đại diện nhiều hơn trong tiến trình đếm phiếu.

Cuộc đếm phiếu này dự trù kéo dài từ 10 đến 14 ngày, nhưng các viên chức đối lập đã có kế hoạch không chấp nhận khoảng 2 triệu phiếu bầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG