Đường dẫn truy cập

LESSON #102  To Lose Your Cool, To Go Ballistic, To Go Zonkers, To Blow A Fuse - 2004-05-19


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong đời sống hàng ngày, ai trong chúng ta lại không có lúc cảm thấy tức giận khi gặp phải những điều khó chịu. Chúng ta có nhiều chữ để biểu lộ cảm xúc này. Người Mỹ cũng vậy. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 4 thành ngữ dùng để diễn tả sự tức giận. Vì có đến 4 thành ngữ nói lên cùng 2 một cảm xúc nên chúng tôi chỉ xin dùng một thí dụ cho mỗi thành ngữ mà thôi. 4 thành ngữ này là "To Lose Your Cool," "To Go Ballistic," "To Go Zonkers," và "To Blow a Fuse." Chúng tôi xin nhắc lại, 4 thành ngữ mới này là "To Lose Your Cool," "To Go Ballistic," "To Go Zonkers," và "To Blow a Fuse."

Thành ngữ thứ nhất "To Lose Your Cool" gồm có "To Lose," đánh vần là L-O-S-E, nghĩa là đánh mất, và "Cool," đánh vần là C-O-O-L, nghĩa là sự mát mẻ hay trầm tĩnh. Nói tóm lại, "To Lose Your Cool" nghĩa là mất bình tĩnh hay nổi nóng, như quý vị thấy cô Joan trong câu chuyện sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): The first time Joan went to the store, they overcharged her. The second time they charged her double. The third time they did this she lost her cool and made a nasty scene with the manager.

TEXT: (TRANG): Chuyện gì đã xảy ra cho cô Joan? Lần thứ nhất cô Joan đến tiệm, họ bán hàng cho cô với giá quá đắt. Lần thứ nhì họ tính cô ấy gấp đôi. Đến lần thứ ba họ cũng làm như vậy, nên cô Joan nổi giận và gây gỗ kịch liệt với viên quản lý.

Những chữ mới cần chú ý là: "To Overchage," đánh vần là O-V-E-R-C-H-A-R-G-E, nghĩa là bán với giá quá đắt; "Nasty," đánh vần là N-A-S-T-Y, nghĩa là khó chịu, xấu xa; và "Manager," đánh vần là M-A-N-A-G-E-R, nghĩa là quản lý. Bây giờ anh Don Benson sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (DON): The first time Joan went to the store, they overcharged her. The second time they charged her double. The third time they did this she lost her cool and made a nasty scene with the manager.

TEXT: (TRANG): Khi mức độ tức giận cao hơn là "To Lose Your Cool," người Mỹ thường dùng thành ngữ "To Go Ballistic" để diễn tả cảm xúc này. "Ballistic," đánh vần là B-A-L-L-I-S-T-I-C, nghĩa là tên lửa đạn đạo, tức là loại phi đạn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Nổi tức giận của con người được ví với một tên lửa cháy bùng lên rồi bắn vọt lên trời. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một giáo sư trong lớp học:

AMERICAN VOICE: (DON): Our professor went ballistic as soon as he found out at least three people had cheated on the exam. Just for that he made everybody in the class take the exam over again.

TEXT: (TRANG): Ông giáo sư đã hết sức tức giận ngay khi ông biết được là có ít ra là 3 người đã gian lận trong kỳ thi. Vì lý do đó ông đã bắt tất cả mọi người trong lớp phải thi lại một lần nữa.

Những chữ mới đáng chú ý là: "To Find Out," đánh vần là F-I-N-D và O-U-T, nghĩa là tìm ra hay biết được; và "To Cheat," đánh vần là C-H-E-A-T, nghĩa là gian lận. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Our professor went ballistic as soon as he found out at least three people had cheated on the exam. Just for that he made everybody in the class take the exam over again.

TEXT:(TRANG): Để diễn tả cùng một mức độ nóng giận như vậy, người Mỹ còn dùng thành ngữ "To Go Zonkers," trong đó chữ "Zonkers" đánh vần là Z-O-N-K-E-R-S là một tiếng lóng, có nghĩa là điên dại vì dùng rượu hay ma túy chẳng hạn. Trong thí dụ sau đây, một ông đi xem một trận đấu bóng bầu dục và kể lại như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): When the team from New York fouled our player in the final minute of the game, everybody in the stadium went zonkers and started to throw cans and bottles at them.

TEXT:(TRANG): Ông này nói như sau: Khi đội bóng New York chơi xấu vận đôïng viên của đội bóng nhà vào phút chót của trận đấu, mọi người tại sân vận động đã tức giận điên cuồng và bắt đầu ném chai lọ vào đội bóng New York. Những chữ mới cần chú ý là: Team đánh vần là T-E-A-M, nghĩa là một đội hay toán, và To Foul, đánh vần là chơi ăn gian hay chơi xấu. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): When the team from New York fouled our player in the final minute of the game, everybody in the stadium went zonkers and started to throw cans and bottles at them.

TEXT:(TRANG): Để diễn tả sự tức giận, người Mỹ đôi khi dùng thành ngữ "To Blow a Fuse," gồm có chữ "To Blow," đánh vần là B-L-O-W, nghĩa là làm nổ; và "Fuse," đánh vần là F-U-S-E, nghĩa là cầu chì. Khi cầu chì nổ, dòng điện bên trong dây điện tóe lửa lên. Đó cũng là hình ảnh của một người nổi giận. Mời quý vị nghe anh Don trong thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON): When the restaurant owner found out that his employees were stealing food from the back room, he blew a fuse. He fired them on the spot and chased them out of the building.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Khi người chủ tiệm ăn biết được là những người làm việc cho ông đã đánh cắp thức ăn để trong kho, ông rất tức giận. Ông bèn sa thải họ ngay lập tức và đuổi họ ra khỏi tiệm ăn.

Những chữ mới đáng chú ý là: 'To Fire," đánh vần là F-I-R-E, nghĩa là sa thải; "On the Spot," đánh vần là S-P-O-T, nghĩa là lập tức hay ngay tại chỗ; và "To Chase" đánh vần là C-H-A-S-E, nghĩa là đuổi. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): When the restaurant owner found out that his employees were stealing food from the back room, he blew a fuse. He fired them on the spot and chased them out of the building.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ "To Blow a Fuse" vừa kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 4 thành ngữ mới cùng diễn tqả sự tức giận của con người ở những mức độ khác nhau. Đó là ”To Lose Your Cool," "To Go Ballistic," "To Go Zonkers," và "To Blow a Fuse." Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG