Đường dẫn truy cập

LESSON #100 : Lion's share, To have a tiger by the tail. - 2004-05-08


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới có liên quan tới những con vật nổi tiếng là mạnh bạo và dữ tợn. Chúng tôi muốn nói đến con sư tử và con cọp. Hai thành ngữ mới này là Lion’s Share và To Have A Tiger By The Tail. Chúng tôi xin nhắc lại . 2 thành ngữ mới này là Lion’s Share và To Have A Tiger By The Tail.

Trong giới thú rừng, con sư tử thường được người ta coi là chúa của muôn loài. Chẳng vậy mà một câu chuyện Hy lạp cách đây 2,500 năm kể rằng có một con sư tử cùng đi săn mồi với các con thú khác. Sau khi giết được một con nai, con sư tử bèn đòi chiếm phần của mình là lấy hết cả con nai này. Các con thú kia vì sợ con sư tử mà phải chịu thua. Người Mỹ giờ đây dùng thành ngữ Lion’s Share, nghĩa đen là phần của con sư tử, để chỉ phần lớn nhất mặc dầu điều đó không công bằng đối với những người khác. Lion’s share gồm có chữ Lion đánh vần là L-I-O-N nghĩa là sư tử, và Share đánh vần là S-H-A-R-E nghĩa là phần.

Trong thí dụ thứ nhất sau đây, anh Don Benson sẽ nói về một ông cụ già giàu có cãi cọ với các con ông về một chuyện nhỏ nhặt nào đó ít lâu trước khi ông qua đời. Ta hãy nghe những gì xảy ra sau đó:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): The angry old man changed his will. And his family was shocked to discover he had left the lion’s share of all his money to a distant cousin most of them had never even heard of.

TEXT: (TRANG): Câu chuyên xảy ra như thế này: ông cụ già tức giận nên đã sửa đổi chúc thư. Và gia đình cụ đã kinh ngạc khi khám phá ra rằng cụ đã để phần lớn gia tài của cụ lại cho một người em họ xa mà đa số những người trong gia đình chưa nghe nói tới bao giờ.

Một số chữ mới cần biết là: Angry đánh vần là A-N-G-R-Y nghĩa là tức giận. Will đánh vần là W-I-L-L nghĩa là tờ chúc thư, Shocked đánh vần là S-H-O-C-K-E-D nghĩa là kinh ngạc, và Distant đánh vần là D-I-S-T-A-N-T nghĩa là xa xôi. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (DON BENSON): The angry old man changed his will. And his family was shocked to discover he had left the lion’s share of all his money to a distant cousin most of them had never even heard of.

TEXT: (TRANG): Bây giờ chúng ta hãy hình dung một ông giám đốc một công ty xe hơi chống đối việc sản xuất một chiếc xe du lịch kiểu mới. Ban quản trị của công ty không đồng ý với ông nên đã biểu quyết ra lịnh cho công ty làm chiếc xe này. Anh Don cho biết thêm như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): Well, to his surprise the car was a great success. And although he had been opposed, he tried to take the lion’s share of the credit by claiming it was his own idea all along.

TEXT: (TRANG): Điều gì đã xảy ra sau đó? Ông giám đốc tỏ ra ngạc nhiên khi thấy xe mới đã thành công lớn.Và tuy trước đó ông đã bị mọi người chống đối, nhưng bây giờ ông tìm cách dành phần lớn công lao về mình khi nói rằng từ trước tới giờ ông vẫn có ý kiến làm chiếc xe này.

Một vài chữ mới đáng chú ý là: Surprise đánh vần là S-U-R-P-R-I-S-E nghĩa là ngạc nhiên; To Oppose đánh vần là O-P-P-O-S-E nghĩa là chống đối, và Credit đánh vần là C-R-E-D-I-T nghĩa là công lao. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Well, to his surprise the car was a great success. And although he had been opposed, he tried to take the lion’s share of the credit by claiming it was his own idea all along.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ thứ nhì trong bài học hôm nay là To Have A Tiger By The Tail, nghĩa đen là nắm đuôi cọp, trong đó có chữ Tiger đánh vần là T-I-G-E-R nghĩa là con cọp và Tail đánh vần là T-A-I-L nghĩa là cái đuôi. Thành ngữ này dùng để chỉ việc dính líu vào một vấn đề gì nguy hiểm, khó giải quyết.Trong tiếng Việt, ta có một thành ngữ tương tự là leo lên lưng cọp.

Ở đây, con cọp có thể là một người, một công việc hay một thói quen nguy hiểm như thói nghiện ma túy chẳng hạn, như quý vị nghe anh Don trình bày sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON): Once you start using heroin, you will have a tiger by the tail.if you get hooked, you will need more and more. It will cost you more money, and you might have to steal to support the habit.

TEXT:(TRANG): Câu này có nghĩa như sau.: Một khi bạn bắt đầu dùng heroin, bạn giống như người leo lên lưng cọp vậy. Nếu bạn bị nghiện ngập bạn sẽ tốn nhiều tiền và có thể sẽ phải đi ăn cấp để thỏa mãn tật xấu này.

Những chữ mới cần biết là: Hooked đánh vần là H-O-O-K-E-D nghĩa là bị vướng mắc vào một điều gì, ở đây có nghĩa là bị nghiện ngập, To Steal đánh vần là S-T-E-A-L nghĩa là trộm cắp, và Habit đánh vần là H-A-B-I-T nghĩa là thói quen hay tật xấu.

Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Once you start using heroin, you will have a tiger by the tail.if you get hooked, you will need more and more. It will cost you more money, and you might have to steal to support the habit.

TEXT:(TRANG): Đôi khi quý vị đưa ra một lời hứa nào đó mà không giữ được lời hứa ấy, quý vị sẽ thấy là quý vị đã leo lên lưng cọp. Phó tổng thống George Bush khám phá ra điều này khi ông ra tranh cử tổng thống năm 1988. Ông hứa với cử tri là nếu thắng cử ông sẽ không tăng thuế lợi tức. Ông được bầu làm tổng thống, và sau đây là những gì xảy ra sau đó:

AMERICAN VOICE: (DON): He found he had a tiger by the tail. Despite his promise he had to raise taxes to cope with the deficit. And this helped Bill Clinton beat him in his try for reeclection in 1992.

TEXT:(TRANG): Ông Bush thấy mình đã leo lên lưng cọp. Mặc dù có lời hứa trước đây song ông đã phải tăng thuế để đối phó với tình trạng thâm hụt ngân sách. Và điều này đã giúp ông Bill Clinton đánh bại được ông trong khi ông ra tranh cử một lần nữa vào năm 1992.

Một vài chữ mới cần để ý là; Promise đánh vần là P-R-O-M-I-S-E nghĩa là lời hứa; To cope dánh vần là C-O-P-E nghĩa là đương đầu hay đối phó, và Deficit đánh vần là D-E-F-I-C-I-T nghĩa là số thâm hụt. Đến đây anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): He found he had a tiger by the tail. Despite his promise he had to raise taxes to cope with the deficit. And this helped Bill Clinton beat him in his try for reeclection in 1992.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Have A Tiger By the Tail vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là The Lion’s Share nghĩa là phần lón nhất so với phần của những người khác, và 2 là To Have A Tiger By the Tail nghĩa là leo lên lưng cọp. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp./.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG