Đường dẫn truy cập

LESSON #92: To lock horns with, To pull in your horns. - 2004-04-27


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ Horn đánh vần là H-O-R-N nghĩa là sừng của các động vật như trâu, bò, nai chẳng hạn. 2 thành ngữ mới này là To Lock Horns With va To Pull In Your Horns. Chúng tôi xin nhắc lại, 2 thành ngữ mới này là To Lock Horns With va To Pull In Your Horns.

Chắc quý vị cũng biết các con vật thường dùng sừng làm vũ khí để tự vệ, để đánh nhau hay để tranh dành một điều gì đó. Vì thế người Mỹ dùng thành ngữ To Lock Horns để tả 2 con vật chạm sừng với nhau trong một cuộc đấu sức. Giờ đây thành ngữ To Lock Horns có nghĩa là tranh chấp hay đối chọi với nhau. Sau đây là anh Pat Queen với một thí dụ về một cuộc vận động bầu cử:

AMERICAN VOICE: (PAT): During the race to be elected President this November, Senator Dole and President Clinton will lock horns on many issues in their fight to win the White House for the next 4 years.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Trong cuộc chạy đua để làm tổng thống vào tháng 11 này, thượng nghị sĩ Dole và tổng thống Clinton sẽ đối chọi nhau về nhiều vấn đề trong cuộc tranh cử dành tòa Bạch ốc trong 4 năm.

Chỉ có 2 chữ mới là: Senator đánh vần là S-E-NA-T-O-R nghĩa Là nghị sĩ, và Issue đánh vần là I-S-S-U-E nghĩa là đề tài. Bây giờ mời quý vị nghe anh Pat lập lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (PAT): During the race to be elected President this November, Senator Dole and President Clinton will lock horns on many issues in their fight to win the White House for the next 4 years.

TEXT: (TRANG): Chúng ta ít khi nghe thành ngữ To Lock Horns With dùng trong trường hợp có một cuộc tranh chấp giữa một người đàn ông và một phụ nữ. Tuy nhiên, cũng có người dùng như vậy như trong thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: (PAT): Our company will promote someone to Vice president. The 2 candidates are Sally Green and me. So it looks like we’ll have to lock horns to see which one of us wins the job.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Công ty của chúng tôi sẽ đề bạt một người lên chức phó giám đốc. Có 2 người tranh đua vào chức vụ này là cô Sally Green và tôi. Vì thế trông có vẻ như chúng tôi sẽ phải tranh nhau để xem ai là người sẽ dành được chức này.

Những chữ mới mà ta cần biết là: to Promote đánh vần là P-R-O-M-O-T-E nghĩa là đề bạt hay cho thăng , và To Win đánh vần là W-I-N nghĩa là thắng cuộc hay đoạt được một cái gì. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này và để ý đến cách dùng thành ngữ To Lock Horns With:

AMERICAN VOICE: (PAT): Our company will promote someone to Vice president. The 2 candidates are Sally Green and me. So it looks like we’ll have to lock horns to see which one of us wins the job.

TEXT:(TRANG): Trong một cuộc tranh chấp, đôi bên thường tỏ thái độ hung hăng và đôi khi đi đến chỗ xô xát. Nhưng cũng có nhiều trường hợp một bên thấy nguy hiểm mà quyết định nhượng bộ và rút lui. Người Mỹ gọi hành động này là To Pull In Your Horns, nghĩa đen là rút sừng lại.

Ta hãy hình dung một người đang lái xe bỗng bị một người khác vượt lên trên và chặn ngay trước mặt. Anh ta nổi giận và đuổi theo đến nơi có đèn đỏ rồi ngừng xe lại, và sau đây là những gì xảy ra sau đó:

AMERICAN VOICE: (PAT): I jumped out so mad I was ready to fight. But when I saw how big the other guy was, I pulled in my horns fast. I just say, hey don’t do that again, got in my car and drove away. In a situation like that, it’s probably a wise decision to pull in your horns and walk way from trouble.

TEXT:(TRANG): Anh ta nói: Tôi nhảy ra hỏi xe, giận đến độ sẵn sàng đánh nhau với người kia. Nhưng khi tôi thấy người kia to lớn quá tôi bèn đấu dịu ngay. Tôi chỉ nói, này đừng làm như vậy nữa, rồi tôi bước vào xe và lái đi nơi khác. Trong một trường hợp như vậy, có lẻ quyết định khôn ngoan là đấu dịu rồi rút lui ra khỏi chỗ rắc rối.

Những chữ mới cần biết là: To Jump đánh vần là J-U-M-P nghĩa là nhảy, Wise đánh vần là W-I-S-E nghĩa là khôn ngoan, và Trouble đánh vần là T-R-O-U-B-L-E nghĩa là một vụ rắc rối. Đến đây anh Pat sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAT): I jumped out so mad I was ready to fight. But when I saw how big the other guy was, I pulled in my horns fast. I just say, hey don’t do that again, got in my car and drove away. In a situation like that, it’s probably a wise decision to pull in your horns and walk way from trouble.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai chúng ta xin dùng cả hai thành ngữ To lock horns và To pull back your horns để quý vị thấy rõ cách dùng 2 thành ngữ này. Lần này, một người khuyên bạn anh ta đừng cải cọ với ông xếp tên Green mà anh bạn cho là đã xử sự một cách bất công:

AMERICAN VOICE: (PAT): I know you mad, but it would be a mistake to lock horns with Mr. Green. It’s a battle you can’t win, so I think you’d be smart to pull in your horns and forget about it this time. TEXT:(TRANG): Anh này khuyên bạn như sau: Tôi biết là anh đang giận, nhưng đối chọi với ông Green sẽ là một điều lầm lẫn. Đây là một vụ tranh chấp mà anh sẽ không thắng. Vì thế tôi cho rằng nếu anh khôn ngoan thì anh nên nhượng bộ và quên chuyện đó đi vào lúc này.

Những chữ mới mà ta cần biết là: Mad đánh vần là M-A-D nghĩa là tức giận, Mistake đdánh vần là M-I-S-T-A-K-E nghĩa là một lỗi lầm , và Smart đánh vần là S-M-A-R-T nghĩa là khôn ngoan. Bây giờ mời quý vị nghe lại lời khuyên này và để ý đến cách dùng 2 thanh ngữ to Lock Horns và To Pull In Your Horns.

AMERICAN VOICE: (PAT): I know you mad, but it would be a mistake to lock horns with Mr. Green. It’s a battle you can’t win, so I think you’d be smart to pull in your horns and forget about it this time.

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To Lock Horns With nghĩa là tranh chấp hay đối chọi với ai, và hai là To Pull In Your Horns nghĩalà nhượng bộ hay đấu dịu. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG