Đường dẫn truy cập

LESSON #91: To put your house in order, To clean house. - 2004-04-21


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ House đánh vần là H-O-U-S-E tức là căn nhà. Đó là To Put Your House In Order và To Clean House. Chúng tôi xin nhắc lại, 2 thành ngữ mới này là To Put Your House In Order và To Clean House.

Thành ngữ thứ nhất To Put Your House In Order gồm có chữ House mà quý vị vừa nghe và Order đánh vần là O-R-D-E-R nghĩa là trật tự hay thứ tự. To Put Your house in order là sắp đặt mọi việc cho có thứ tự dù cho đó là công việc nhà hay công việc nhà sở, Trong thí dụ sau đây, chị Pauline nói về một ông chú tên Bob lo thu xếp vấn đề tiền nong cho gia đình ông trước khi ông qua đời.

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Before he died, uncle Bob put his house in order. He paid all his debt, and left his insurance policies, his will, and other important papers in a big envelope on his wife’s desk.

TEXT: (TRANG): Ông chú này đã làm những gì? Trước khi ông qua đời, ông Bob đã thu xếp mọi việc cho ổn thỏa. Ông ấy trả hết nợ, và đặt các giấy bảo hiểm nhân mạng, chucù thư cùng những giấy tờ quan trọng khác trong một bao thư lớn lên bàn giấy của bà vợ ông.

Những chữ mới đáng chú ý là: debt đánh vần là D-E-B-T nghĩa là khoản nợ, Insurance đánh vần là I-N-S-UR-A-N-C-E nghĩa là bảo hiểm, Will đánh vần là W-I-L-L nghĩa là bản chúc thư, và Envelope đánh vần là E-N-V-E-L-O-P-E nghĩa là bao thư. Bây iờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (PAULINE): Before he died, uncle Bob put his house in order. He paid all his debt, and left his insurance policies, his will, and other important papers in a big envelope on his wife’s desk.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ To put your house in order còn được dùng để chỉ việc giải quyết những sai lầm trong một tổ chức hay một công ty. Trong thí dụ sau đây một viên quản lý tại một chi nhánh yêu cầu nhân viên thu xếp công việc trong sở cho trôi chảy trước khi ông giám đốc công ty đến thanh tra. Xin mời chị Pauline:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): We have to put the house in order in two days: I want desks clean, the whole place looking good. And we need our accounts balanced up to date by five o’clock tomorrow afternoon.

TEXT: (TRANG): Viên quản lý nói: Trong 2 ngày, chúng ta phải sắp xếp mọi việc cho có trật tự. Tôi muốn bàn giấy phải sạch sẽ và cả sở trông gọn ghẽ. Và chúng ta cũng cần cập nhật hóa sổ sách kế toán vào trước 5 giờ chiều mai.

Chỉ có 2 chữ mới là: Accounts đánh vần là A-C-C-O-U-N-T-S sổ sách kế toán, và To balance nghĩa là cân bằng các tài khoản. Đến đây mời quý vị nghe lại thí dụ này và để ý đến cách dùng thành ngữ To Put Your House In Order:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): We have to put the house in order in two days: I want desks clean, the whole place looking good. And we need our accounts balanced up to date by five o’clock tomorrow afternoon.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ thứ nhì To Clean House thường có nghĩa là dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, nhưng cũng được dùng theo nghĩa bóng là thay đổi hay cải cách sâu rộng trong doanh nghiệp và chính phủ để tăng hiệu năng hay diệt trừ tham nhũng. Ta hãy nghe một ứng cử viên lên tiếng trong một cuộc vận động tranh cử, và đả kích giới công chức ở Washington.

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Folks, send me to Congress and I promise the first thing I’ll do is to clean house. I ‘ll get rid of all those bureaucrats who sit around all day doing nothing but wait for quitting time.

TEXT:(TRANG): Ứng cử viên này hứa hẹn như sau: Thưa quý vị, hãy bầu tôi vào quốc hội, và tôi xin hứa việc đầu tiên tôi làm sẽ là quét sạch những gì xấu xa. Tôi sẽ loại bỏ tất cả những công chức nào suốt ngày chỉ ngồi không để chờ đến giờ tan sở.

Những chữ mới trong thí dụ này là: To get rid of đánh vần là R-I-D nghĩalà loại bỏ hay sa thải, Bureaucrat đánh vần là B-U-R-E-A-U-C-R-A-T nghĩa là công chức, và Quit đánh vần là Q-U-I-T nghĩa lànghỉ việc. Bây giờ, xin mời chị Pauline cho nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Folks, send me to Congress and I promise the first thing I’ll do is to clean house. I ‘ll get rid of all those bureaucrats who sit around all day doing nothing but wait for quitting time.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, chúng ta hãy hình dung một ông thị trưởng của một thành phố lớn vừa khám phá ra rằng một vài nhân viên của một cơ quan đang làm giả mạo sổ sách và ăn cắp công quỹ.

AMERICAN VOICE: (PAULINE): I want our citizens to know I never tolerate corruption. I am giong to clean house and fire everybody who was involved. And we’ll do our best to send the worst offenders off to jail. TEXT:(TRANG): Ông thị trưởng này tuyên bố như sau: Tôi muốn người dân của chúng ta biết rằng tôi không bao giờ dung túng tham nhũng. Tôi sẽ quét sạch vụ tai tiếng này và sa thải tất cả những ai dính líu vào vụ này. Và chúng ta sẽ cố hết sức để đưa những người phạm tội nặng nhất vào tù.

Một số chữ mới cần biết là: Citizen đánh vần là C-I-T-I-Z-E-N nghĩa là công dân. To Tolerate đánh vần là T-O-L-E-R-A-T-E nghĩa là dung túng. Corruption đánh vần là C-O-R-R-U-P-T-I-O-N nghĩa là tham nhũng. Offender đánh vần là O-F-F-E-N-D-E-R nghĩa là tội phạm, và Jail đánh vần là J-A-I-L nghĩa là nhà tù. Bây giờ mời quý vị nghe chị Pauline đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): I want our citizens to know I never tolerate corruption. I am giong to clean house and fire everybody who was involved. And we’ll do our best to send the worst offenders off to jail.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Clean House vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To Put Your House In Order nghĩa là sắp xếp công việc cho có thứ tự, và hai là To Clean House nghĩa là quét sạch những gì xấu xa. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG