Đường dẫn truy cập

Nashville được chọn là thành phố thân thiện nhất; và New York là thành phố kiểu cách nhất của Hoa Kỳ. - 2004-03-24


Theo một tập san du hành và giải trí của Hoa Kỳ thì thành phố Nashville của bang Tennessee là thành phố thân thiện nhất; và New York là thành phố kiểu cách nhất của Hoa Kỳ.

Kết quả thăm dò của tờ báo này còn cho thấy thành phố Honolulu của bang Hawaii là thành phố thân thiện thứ nhì, trong khi Los Angeles là thành phố kém thân thiện nhất, trong số 25 thành phố được đưa ra để chọn.

Thành phố kiểu cách thứ nhì là thành phố San Francisco của California, trong khi thành phố Philadelphia bị đánh giá là kém kiểu cách nhất.

Dân chúng sống tại Philadelphia được xem là dân không có sức thu hút, trong khi dân chúng tại San Diego và Honolulu được xem là có sức thu hút cao.

Honolulu là thành phố đứng hạng nhất được người Mỹ chọn để hưởng tuần trăng mật, đứng thứ nhì là thành phố San Juan của đảo Puerto Rico.

Muốn xem thiên hạ đi dạo phố nhiều nhất thì phải đến Las Vegas của Nevada, hoặc New Orleans của Louisiana.

Thành phố New Orleans cũng là nơi có nhiều nhà hàng ăn ngon, Tuy nhiên, thành phố không được sạch sẽ cho lắm. Thành phố sạch nhất là thành phố đôi Minneapolis và Saint Paul ở miền Trung Tây.

Một lần nữa , thủ đô Washington DC là thành phố hàng đầu về đền đài lịch sử, và thứ nhì là Boston.

Có nửa triệu người Mỹ được phỏng vấn trong cuộc thăm dò được thực hiện trên Internet này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG