Đường dẫn truy cập

Không cất kịp mái cho vận động trường chính ở Athens. - 2004-03-08


Tin cho hay việc xây cất vận động trường chính ở Athens, Hy Lạp, đã diễn tiến chậm chạp hơn hoạch định, và người ta không rõ liệu có cất kịp mái cho vận động trường này vào đúng ngày lễ khai mạc Olympic năm nay hay không.

Mái của vận động trường được dự trù là một công trình kiến trúc đầy nghệ thuật, tượng trưng cho Hy Lạp, nhưng những người Hy Lạp chống đối Olympic nói rằng việc không cất kịp mái này sẽ là một sỉ nhục cho Hy Lạp, cho thấy Hy Lạp muốn làm một điều gì vĩ đại nhưng làm không nổi.

Mặt khác, Đô trưởng Athens hôm Chủ Nhật tuyên bố rằng việc Hy Lạp thay đổi chính phủ không ảnh hưởng gì đến việc chuẩn bi cho Olympic vì mọi đảng phái đều nhìn nhận việc tổ chức Olympic là một công việc của cả nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG