Đường dẫn truy cập

Hàng ngàn người biểu tình tại Nepal đòi tổ chức bầu cử Quốc hội. - 2004-03-06


Hàng ngàn người lại mít tinh biểu tình chống quốc vương Gyanendra tại thủ đô Kathmandu, và đòi phải tức thời tổ chức bầu cử Quốc hội.

Cuộc biểu tình hôm thứ Sáu được tổ chức bởi liên minh 5 đảng đối lập, trong đó có đảng Cộng sản Mác Lênin và đảng Quốc Đại.

Những người biểu tình, ước tính vào khoảng 10 ngàn người, chỉ trích quốc vương đã bãi nhiệm chính phủ do dân bầu lên hồi tháng 10, 2002, và thay vào đó một chính phủ trung thành với quốc vương. Tuy nhiên, quốc vương Nepal thì nói rằng ông bãi nhiệm chính phủ là vì chính phủ này không có khả năng giải quyết rất nhiều vấn đề của Nepal.

Quốc vương nêu lên cuộc nổi dậy kéo dài gần 8 năm của phiến quân theo chủ nghĩa Mao, muốn thay thế chế độ quân chủ lập hiến của Nepal bằng một nhà nước Cộng sản. Cuộc nổi loạn đã sát hại hơn 8500 người.

Bạo động lại leo thang mạnh mẽ kể từ hồi tháng 8, khi các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân tan vỡ, và phiến quân rút ra khỏi một thỏa thuận ngưng bắn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG