Đường dẫn truy cập

Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc Trung Quốc khai mạc khoá họp hàng năm hôm nay. - 2004-03-03


Cơ quan tư vấn chính của quốc hội Trung Quốc đã lên tiếng ca ngợi cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân và tư tưởng của ông, trước khi phiên họp thường niên của quốc hội khai mạc ở Bắc Kinh.

Với sự tham dự của ông Giang Trạch Dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc Trung Quốc, đã khai mạc khoá họp hàng năm ngày hôm nay với lời tán tụng dành cho lý thuyết Ba Đại Biểu của ông Giang Trạch Dân.

Theo lý thuyết này, đảng Cộng sản Trung Quốc đại biểu cho ba thứ mà họ gọi là quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân Trung quốc, lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, và sinh hoạt văn hóa cao nhất. Lý thuyết Ba Đại Biểu đã được ghi vào cương lĩnh Đảng hồi năm ngoái và làm cơ sở cho việc thu nạp các công thương kỹ nghệ gia vào hàng ngũ đảng viên.

Ông Giang Trạch Dân rút ra khỏi chức Tổng bí thư đảng hồi tháng 11 năm 2002, và một năm trước đây, ông cũng thôi giữ chức Chủ tịch Nước. Tuy nhiên, ông vẫn còn có rất nhiều thế lực thông qua chức vụ Chủ tịch Quân ủy hội Trung ương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG