Đường dẫn truy cập

Bộ Văn hóa - Thông tin đề nghị dừng cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke từ đầu năm tới. - 2004-03-01


Trong tuần trước, người dân Hà Nội và vùng ngoại thành xôn xao trước tin cấm xe máy ngoại tỉnh vào thủ đô; còn trong tuần này, lại có một tin làm rất nhiều người lo âu, đó là tin Bộ Văn hóa - Thông tin đã có tờ trình Chính phủ đề nghị dừng cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke từ đầu năm tới, và các cơ sở đã được cấp phép cũng chỉ được hoạt động đến ngày này.

Trên các tờ báo trực tuyến đã nổi lên những lời chống đối vì cho rằng hành động này vừa không phù hợp với Luật Doanh nghiệp, vừa thể hiện quan niệm “chỉ cho phép những gì có thể quản lý được” trong khi quan niệm của Đảng và Nhà nước là phải “nâng cao trình độ quản lý cho phù hợp với sự phát triển”. Nếu ngành nghề nào cũng ngăn cấm chỉ vì lỗi của chính quyền trong việc quản lý, thì nhà hàng khách sạn trong ngành du lịch phải dẹp bỏ trước hết.

Giới hữu trách nói rằng các hoạt động karaoke có cả những yếu tố tích cực lẫn tiêu cực nhưng yếu tố tiêu cực ngày càng nhiều và phần tích cực chỉ 10-20%. Nếu tiếp tục cho tồn tại tình trạng này thì càng gây nhiều hậu quả xấu cho xã hội.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Thứ trưởng Văn hóa - Thông tin Đỗ Quý Doãn cho biết: Hiện nay tờ trình đang trong quá trình thảo luận, xin ý kiến của các cơ quan chức năng. Sau khi có ý kiến đóng góp của 13 bộ, ngành, và có ý kiến của các tầng lớp trong xã hội, Bộ sẽ chỉnh lý, bổ sung tờ trình để trình Chính phủ. Đó mới là ý kiến chính thức của Bộ.

XS
SM
MD
LG