Đường dẫn truy cập

Các giới chức Afghanistan cho hay đã đạt được thỏa thuận về một bản hiến pháp toàn quốc. - 2004-01-04


Các giới chức Afghanistan cho hay các phe phái kình chống nhau đã đồng ý về một bản hiến pháp toàn quốc, chấm dứt nhiều tuần lễ tranh cãi về văn bản hiến pháp.

Theo dự kiến, 502 đại biêåu của đại hội đồng bộ tộc, còn gọi là loya jirga, sẽ biểu quyết về hiến pháp ngày hôm nay. Việc chấp thuận chung quyết sẽ dọn đường cho một trật tự mới tại Afghanistan và các cuộc bầu cử sau này trong năm.Thỏa thuận đạt được sau gần 4 tuần lễ tranh luận phơi bầy các chia rẽ về sắc tộc và khác biệt tôn giáo.

Văn kiện mới theo dự kiến sẽ dành cho Tổng Thống lâm thời của Afghanistan là ông Hamid Karzai một Tổng Thống chế vững mạnh mà ông nói là cần phải có để đoàn kết và tái thiết đất nước sau mấy chục năm chinh chiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG