Đường dẫn truy cập

Hàng chục ngàn người tụ họp tại thành phố Hồng Kông đòi cải cách chính trị. - 2004-01-01


Hàng chục ngàn người đã tụ họp tại thành phố Hồng Kông đòi cải cách chính trị. Theo ban tổ chức, có ít nhất 100 ngàn người tuần hành từ Công Viên Victoria ở Hồng Kông tới văn phòng chính phủ ở trung tâm thành phố, miệng hô khẩu hiệu tán trợ dân chủ.

Cuộc biểu tình này là để chứng tỏ sự hậu thuẫn của dân chúng đối với những cuộc bàu cử trực tiếp vị hành chánh trưởng quan của thành phố. Hiến pháp của thuộc địa cũ của Anh này sẽ cho phép bàu theo đường lối dân chủ vị hành chánh trưởng quan và cơ quan lập pháp của thành phố sau năm 2007, nhưng không đề rõ thời biểu của các cuộc bàu cử trực tiếp.

Vị hành chánh trưởng quan và phân nửa quốc hội hiện nay đã do các ủy ban được chính phủ Trung Quốc chấp thuận bàu lên. Một nữ cư dân Hồng Kông tham dự cuộc tuần hành hôm nay nói rằng nếu người dân được quyền trực tiếp bàu lên vị hành chánh trưởng quan thì họ tin là vị này sẽ tiếp xúc nhiều với dân chúng hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG