Đường dẫn truy cập

Ông ElBaradei biện hộ cho việc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc tế không phát giác được việc nghiên cứu hạt nhân bí mật tại Iran. - 2003-12-04


Nhân vật cầm đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách vấn đề hạt nhân cho hay chuyện khám phá ra một chương trình hạt nhân trước khi có những hoạt động đại qui mô đang xảy diễn để sản xuất một trái bom là điều hầu như không thể làm được.

Ông Mohamed ElBaradei đưa ra những nhận định vừa kể ngày hôm nay để biện hộ cho việc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc tế không phát giác ra được hai thập niên nghiên cứu hạt nhân bí mật tại Iran.

Theo ông, dù các công tác thanh sát có kỹ lưỡng tới mấy chăng nữa, một quốc gia vẫn có thể che đậy những giai đoạn đầu của một chương trình vũ khí, vì rất dễ dấu diếm các máy móc cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, ông cho biết cơ quan của ông có khả năng khám phá ra một chương trình vũ khí hạt nhân khi một nước tiến tới giai đoạn mà ông gọi là phát triển theo tầm mức kỹ nghệ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG