Đường dẫn truy cập

Việt Nam bán được 2200 tỉ đồng trái phiếu. - 2003-11-21


Tính đến nay, Việt Nam bán được 2200 tỉ đồng trái phiếu, chỉ bằng phân nửa chỉ tiêu đã đề ra.

Các ngân hàng thương mại, là những nơi mua trái phiếu nhiều nhất, nói rằng họ muốn giữ tiền lại để đầu tư vào những món có lới nhiều và nhanh hơn. Trước tình hình thâm hụt ngân sách khoảng 38 ngàn tỉ đồng vào năm tới, Việt Nam dự định bán 11 ngàn tỉ đồng trái phiếu vào năm 2004 để chi cho các dự án phát triển kinh tế.

Có tất cả 36 dự án chính, trong đó có dự án xa lộ Bắc Nam, dự án xây các con đường doc theo biên giới Trung Quốc và Kampuchia, và dự án thủy lợi tại các tỉnh hay bị lụt ở miền Trung.

Hiện nay Việt Nam chỉ bán trái phiếu ra bên trong nước, và vẫn chưa dứt khoát có nên bán cho các nhà đầu tư nước ngoài hay không.

XS
SM
MD
LG