Đường dẫn truy cập

Pakistan cấm chỉ hoạt động của 3 tổ chức trước đây bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và tái tổ chức dưới danh xưng mới. - 2003-11-17


Pakistan đã cấm chỉ hoạt động của 3 tổ chức trước đây bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và tái tổ chức dưới danh xưng mới.

Một trong các tổ chức này đang chống lại quyền cai trị của Ấn Độ tại Kashmir, hai tổ chức kia đã can dự vào các vụ bạo động phe phái tại Pakistan. Tổng Thống Pervez Musharraf tuyên bố không một tổ chức cực đoan nào được phép hoạt động tại Pakistan.

Ngay sau khi lời loan báo được đưa ra, cảnh sát đã niêm phong văn phòng của các tổ chức vừa kể, tịch biên các tài sản ngân hàng và đặt các thủ lãnh của các nhóm cực đoan dưới sự giám sát.

Bộ trưởng nội vụ Pakistan ông Faisal Saleh Hayat cho biết thoạt đầu chính phủ đã theo chủ trương chờ đợi để xem phản ứng của các tổ chức đã được cải danh.

Ông Hayat nói rằng chính phủ đã theo đuổi một chính sách tương đối thận trọng và đã yêu cầu các phần tử tranh đấu và các tổ chức này tự chế trong các hoạt động công khai. Và chính phủ đã tìm cách dành cho các nhóm này rất nhiều thời giờ để tự cải tổ, Nhưng nay thì đã rõ là các tổ chức đó không thể thực hiện các yêu cầu hay các nghĩa vụ đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG