Đường dẫn truy cập

Bush sẽ không thay đổi việc ủng hộ đối với những ứng viên vào chức vụ thẩm phán liên bang. - 2003-11-13


Tổng Thống Bush nói rằng ông sẽ không thay đổi việc ủng hộ của ông đối với những ứng viên vào chức vụ thẩm phán liên bang, đối tượng của một cuộc tranh đấu chính trị gay go trong nước.

Hôm nay, tại Tòa Bạch Ốc, với ba trong số các ứng viên bên cạnh, Tổng Thống Bush nói rằng họ là những nhân vật có lập trường nhất quán và đạo đức cao hết sức thích hợp với chức vụ được đề cử.

Tổng Thống Bush đã tỏ ra tức giận và kêu gọi các thành viên đảng dân chủ cho tổ chức một cuộc biểu quyết về việc đề cử này. Còn các thành viên đảng Dân Chủ thì nói rằng họ chỉ phản đối các ứng viên nào có chủ trương bảo thủ nhất được đề cử vào chức vụ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, và sẽ chấp thuận các ứng viên khác có chủ trương ôn hòa hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG