Đường dẫn truy cập

Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Iraq không thể giải thích về 4 tỷ đô la trong ngân quỹ dành cho công tác tái thiết Iraq. - 2003-10-23


Một cơ quan viện trợ hàng đầu của Anh Quốc nói rằng Thẩm Quyền Lâm Thời của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Iraq đã không thể giải thích về ít nhất bốn tỷ đô la trong ngân quỹ dành cho công tác tái thiết Iraq.

Trong một phúc trình được công bố ngày hôm nay, Cơ quan viện trợ Cơ Đốc nói rằng thẩm quyền lâm thời tại Iraq đã không giải thích công khai về các chi tiết trong việc sử dụng ngân khoản này kể từ khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ hồi tháng Tư năm nay.

Bản phúc trình này cho hay, ngân khoản vừa kể bao gồm số tiền được chuyển từ chương trình đổi dầu lấy thực phẩm trước đây của Liên Hiệp Quốc và những tài sản của chế độ cũ tại Iraq cũng như nguồn lợi thu nhập được từ dầu hỏa của nước này.

Một phát ngôn viên của Thẩm Quyền Lâm Thời của Liên minh tại Iraq nói rằng có thể nói một cách hết sức rõ ràng rằng việc quản lý ngân quỹ tại Iraq là minh bạch và công tác kế toán đã được thực hiện ở tiêu chuẩn cao nhất.”

Cơ quan Viện trợ Cơ Đốc kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo đảm rằng ngân quỹ hiện nay tại Iraq được quản lý đúng đắn vì tại hội nghị Madrid người ta đang xin thêm tiền của các quốc gia cũng như các tổ chức cung cấp viện trợ

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG