Đường dẫn truy cập

LESSON #52: To shoot from the hip, To stick to your guns, A shot in the dark. - 2003-10-17


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Chắc quý vị đã biết là súng đạn từng đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Súng đạn thường là dụng cụ mà các nhà thám hiểm, các chàng cao bồi chăn bò và các nhà tiên phong dùng để khai phá miền Tây nước Mỹ. Vì thế, trong ngôn ngữ ngày nay ta thường thấy nhiều thành ngữ có liên quan tới súng đạn. Trong bài học hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ thông dụng là To Shoot From the Hip, To Stick to Your Guns, và A Shot in the Dark. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ đó là To Shoot From the Hip, To Stick to Your Guns, và A Shot in the Dark.

Thành ngữ thứ nhất To Shoot From the Hip có 2 chữ mới là To Shoot, đánh vần là S-H-O-O-T, nghĩa là bắn, và Hip, đánh vần là H-I-P nghĩa là cái hông. To Shoot From the Hip nghĩa đen là bắn từ chỗ ngang hông, và nghĩa bóng là hành động một cách vội vã, thiếu suy nghĩ. Tưởng cũng nên giải thích cho quý vị biết tại sao có thành ngữ này. Nó xuất hiện cách đây hơn 100 năm khi các chàng chăn bò ở miền Tây nước Mỹ đeo súng lục trong bao buộc ở thắt lưng họ. Khi đấu súng với nhau, một anh chăn bò có thể tìm cách bắn trước bằng cách nổ súng ngay sau khi vừa rút súng ra khỏi bao và còn ở ngang hông anh ta, thay vì đưa súng lên cao rồi nhắm bắn. Tuy nhiên, người bắn vội vã như vậy thường khi thua người nhắm kỹ càng. Vì thế thành ngữ To Shoot From the Hip dùng để chỉ một hành động vội vã, thiếu suy xét, như quý vị nghe trong thí đụ sau đây về một cử tri nói với bạn anh ta về cuộc bầu cử sắp tới.

AMERICAN VOICE: I certainly won’t vote for that guy Smith. If the country gets in trouble, I am afraid he will shoot from the hip without taking time to think. Which means he will make matters worse.

TEXT: (TRANG): Cử tri này nói với bạn như sau: Tôi chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho anh chàng Smith đó. Nếu đất nước gặp khó khăn, tôi sợ rằng ông ta sẽ hành động một cách vội vã, chứ không để thì giờ suy nghĩ. Như thế ông ta làm cho tình hình tệ hại hơn nữa.

Một số chữ mới cần biết là: Certainly, đánh vần là C-E-R-T-A-I-N-L-Y, nghĩa là chắc chắn; To Get in Trouble, đánh vần là T-R-O-U-B-L-E, nghĩa là gặp rắc rối khó khăn; và Matters, đánh vần là M-A-T-T-E-R-S, nghĩa là sự việc hay tình huống. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ To Shoot From the Hip: . AMERICAN VOICE : I certainly won’t vote for that guy Smith. If the country gets in trouble, I am afraid he will shoot from the hip without taking time to think. Which means he will make matters worse.

TEXT: (TRANG): Trong một trận giao tranh, khi phe bên này sắp tràn lên phía trước mà phe bên kia không chịu lùi bước mà vẫn đứng nguyên tại chỗ bên cạnh các khẩu súng của họ để tiếp tục bắn, thì người Mỹ gọi thái độ can đảm này là Stick to Your Guns. Thành ngữ này gồm động từ To Stick, đánh vần là S-T-I-C-K, nghĩa là gắn chặt vào, và Gun đánh vần là G-U-N nghĩa là khẩu súng. Ngày nay, thành ngữ Stick to Your Guns có nghĩa là giữ vững lập trường của mình dù có ai chỉ trích. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một người cha khuyên con gái sắp đi học đại học xa nhà:

AMERICAN VOICE: Honey, I hear some students at this school are fooling around with drugs. But I know that you will stick to your guns and keep saying no to people who want you to try the stuff.

TEXT: (TRANG): Người cha nói với cô con gái như sau: Này con yêu, cha nghe nói là một vài sinh viên ở trường đó chơi dại dột bằng cách dùng ma tuý. Nhưng cha biết rằng con sẽ giữ vững lập trường của con và sẽ từ chối mỗi khi có người muốn con dùng thử chất độc này.

Một số chữ mà ta cần biết là: Honey, đánh vần là H-O-N-E-Y, nghĩa là mật ong hay là tiếng dùng để gọi người thân; To Fool Around, đánh vần là F-O-O-L và A-R-O-U-N-D, nghĩa là xử sự một cách dại dột; và Drug, đánh vần là D-R-U-G, nghĩa là thuốc hay ma túy. Bây giờ ta hãy nghe lại lời khuyên của người cha, và chú ý đến cách dùng thành ngữ Stick To Your Guns:

AMERICAN VOICE : Honey, I hear some students at this school are fooling around with drugs. But I know that you will stick to your guns and keep saying no to people who want you to try the stuff.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba trong bài học hôm nay là A Shot in the Dark, gồm có chữ Shot đánh vần là S-H-O-T nghĩa là một phát súng, và Dark, đánh vần là D-A-R-K nghĩa là bóng tối. Khi quý vị bắn một phát súng trong bóng tối thì chắc chắn là quý vị bắn bừa chứ không tin là mình bắn trúng mục tiêu. Vì thế thành ngữ To Take a Shot in the Dark có nghĩa là đoán một cách hú họa, cầu may, chứ không có gì là chắc chắn cả. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một sinh viên không chịu học bài nên khi đi thi phải đoán mò để trả lời những câu hỏi trong bài thi:

AMERICAN VOICE: Man, I know I flunked that exam cold! I didn’t know even half the answers. All I could do was to take a whole lot of shots in the dark and hope I made some lucky guesses.

TEXT:(TRANG): Sinh viên này nói như sau: Trời ơi! Tôi biết là tôi thi trượt rồi. Tôi không biết đến phân nửa số câu trả lời trong bài thi. Tôi chỉ có thể đoán mò và mong là được ít nhiều may mắn.

Có những chữ mới cần biết là: To Flunk, đánh vần là F-L-U-N-K nghĩa là thi trượt; Answer, đánh vần là A-N-S-W-E-R, nghĩa là câu trả lời; Lucky, đánh vần là L-U-C-K-Y, nghĩa là may mắn; và Guess đánh vần là G-U-E-S-S nghĩa là lời đoán.

Bây giờ ta hãy nghe lại lời tâm sự của cậu sinh viên này, và để ý đến cách dùng thành ngữ To Take a Shot in the Dark: AMERICAN VOICE: Man, I know I flunked that exam cold! I didn’t know even half the answers. All I could do was to take a whole lot of shots in the dark and hope I made some lucky guesses.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Take a Shot in the Dark đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là To Shoot from the Hip, nghĩa là hành động vội vã thiếu suy xét; hai là To Stick to Your Guns, nghĩa là giữ vững lập trường, mặc những lời chỉ trích; và ba là To Take a Shot in the Dark nghĩa là đoán mò. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG