Đường dẫn truy cập

LESSON #43: Horse laugh, Laugh out of court, Have the last laugh. - 2003-10-10


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Người Việt ta thường có câu "Tiếng cười là liều thuốc tiên chữa được bá bịnh." Hôm nay, ta hãy xem người Mỹ dùng tiếng cười theo một ý nghĩa nào trong 3 thành ngũ mà chúng tôi xin giới thiẹu cùng quý vị sau dây, treong đó có chung một chữ là Laugh, đánh vần là L-A-U-G-H, nghĩa là cười. Ba thành ngữ này là Horse Laugh, Laugh Out of Court, và Have the Last Laugh.

Quý vị đã có bao giò nghe một con ngựa cừơi chưa? Chắc là chưa, nhưng có lẽ quý vị đã nghe tiếng ngựa hí. Người Mỹ dùng thành ngữ Horse Laugh, gồm chữ Laugh mà quý vị biết rồi, và chữ Horse, đánh vần là H-O-R-S-E, là con ngựa, để chỉ một tiếng cười to như ngựa hí và mục đích là để chế nhạo người khác.

Mời quý vị theo dõi thí dụ sau đây về anh Rocky, một vận động viên nổi tiếng ở đại học, luôn luôn khoe rằng anh ta cò thể mời bất cứ cô gái nào đi chơi với anh ta. Ta hãy nghe những gì xảy ra khi anh ta mời một cô gái đẹp vừa bước vào phòng ăn:

AMERICAN VOICE: Rocky sat down at her table. Then he jumped up quickly. The girl told him no to bother her. He came back, his face red. We gave him a horse laugh. We enjoyed seeing this guy with his big mouth getting turned down.

TEXT: (TRANG): Câu chuyện xảy ra như sau: Anh Rocky ngồi vào bàn của cô gái. Rối anh ta đứng dậy ngay lập tức vì cô gái bảo anh ra đừng làm phiền cô. Anh ta quay trở về bàn chúng tôi mà mặt đỏ gay. Chúng tôi cười ầm lên và vui thích khi thấy anh chàng hay khoe khoang này bị cô gái từ chối lời mời của anh ta.

Có vài chữ mà chúng ta cần biết là: Jump Up, đánh vần là J-U-M-P và U-P nghĩa là đứng lên hay nhảy lên; Bother, đánh vần là B-O-T-H-E-R, nghĩa là làm phiền hay quấy nhiễu người khác; và Turn Down,đánh vần là T-U-R-N và D-O-W-N, nghĩa là bác bỏ hay là từ chối một điều gì. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại câu chuyện về anh Rocky và để ý đến cách dùng thành ngữ Horse Laugh:

AMERICAN VOICE: Rocky sat down at her table. Then he jumped up quickly. The girl told him no to bother her. He came back, his face red. We gave him a horse laugh. We enjoyed seeing this guy with his big mouth getting turned down.

TEXT: (TRANG): Khi mức độ chế nhạo lên cao hơn nữa thì người Mỹ dùng thành ngữ Laugh Out of Court, trong đó chỉ có một chữ mới la Court, đánh vần là C-O-U-R-T, nghĩa là tòa án. Sở dĩ có thành ngữ này là vì tại tòa án đôi khi có những vụ thưa kiện vô lý đến độ mọi người phải cười rộ lên, khiến cho ông chánh án phải gạt vụ kiện ra khỏi tòa. Ngày nay thành ngữ Laugh Out of Court được dùng khi một người bị chê bai, chế nhạo vì co ý kiến la lùng hay vô lý, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

AMERICAN VOICE: The first scholar who told people the earth was round instead of flat was laugh out of court as crazy. But later, scientists proved that he was absolutely right. TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Nhà học giả đầu tiên nói với mọi người rằng trái đất tròn chứ không dẹp đã bị chê cười và cho là điên rồ. Tuy nhiên, sau này các nhà khoa học đã chứng minh được rằng ông ta hoàn toàn đúng.

Có một vài chữ mới mà chúng ta cấn biết là: Scholar, đánh vần là S-C-H-O-L-A-R, nghĩa là học giả; Earth, đánh vần là E-A-R-T-H, nghĩa là trái đất; Flat, đánh vần là F-L-A-T, nghĩa là bằng phẳng hay dẹp; Crazy, đánh vần là C-R-A-Z-Y, nghĩa là điên rồ; và Prove, đánh vần là P-R-O-V-E, nghĩa là chứng minh. Bây giờ ta hãy nghe lại thí dụ về nhà học giả có ý kiến mà ngày xưa mọi người cho là điên rồ này, và để ý đến cách dùng thành ngữ Laugh out of Court:

AMERICAN VOICE: The first scholar who told people the earth was round instead of flat was laugh out of court as crazy. But later, scientists proved that he was absolutely right.

TEXT: (TRANG): Người Việt ta thường có câu "Cười người hôm trước hôm sau người cười." Cái ý kiến "hôm sau người cười" này đã được người Mỹ biểu lộ trong thành ngữ Have the Last Laugh. Và đó là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Have the Last Laugh có một chữ mới là Last, đánh vần là L-A-S-T, nghĩa là cuối cùng. Người có tiếng cười cuối cùng là người chứng tỏ được rằng mình đúng, mặc dầu trước đó bị người khác chế nhạo. Chắc quý vị còn nhớ câu chuyện 2 anh em người Mỹ nhà họ Wright đã mang một chiếc máy bay lạ lùng có cách ra một cồn cát trên bãi biển ở bang North Carolina vào tháng chạp năm 1903 và nói rằng họ sẽ thực hiện giấc mơ của nhân loại là bay bổng trên trời. Đa số mọi người có mặt ở đó đù cười chế nhạo. Nhưng ta hãy xem những gì xảy ra sau đó:

AMERICAN VOICE: Well, the two brothers, the Wright brothers,certainly had the last laught. The machine really did fly. That day, they started the air age and history will remember them for a long time.

TEXT:(TRANG): Câu chuyện đã xảy ra như sau: 2 anh em nhà họ Wright này rõ ràng là đã chứng minh là mình đúng. Chiếc máy bay của họ thực sụ bay được. Hôm đó hai anh em này đã khởi đầu một thời đại không gian, và lịch sử sẽ mãi mãi ghi nhớ họ.

Một số chữ mới là: Wright, đánh vần là W-R-I-G-H-T, là tên họ của 2 anh em đã sáng chế ra máy bay; Machine, đánh vần là M-A-C-H-I-N-E, nghĩa là máy móc; Fly, đánh vần là F-L-Y, nghĩa là bay; và Age, đánh vần là A-G-E, nghĩa là thời đại. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu chuyện nhà họ Wright và để ý đến cách dùng thành ngữ Have the Last Laugh:

AMERICAN VOICE: Well, the two brothers, the Wright brothers,certainly had the last laught. The machine really did fly. That day, they started the air age and history will remember them for a long time.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Have the Last Laugh đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Horse Laugh, nghĩa là cười hô hố như ngựa hí; hai là Laugh Out of Court, nghĩa là cười chế nhạo người khác vì cho là ý kiến của họ lố bịch; và ba là Have the Last Laugh, nghĩa là cười vì thấy rằng cuối cùng mình đã đúng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG