Đường dẫn truy cập

LESSON #35: No laughing matter, No spring chicken, No win situation. - 2003-10-07


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Kỳ trước chúng tôi đã đem đến quý vị 3 thành ngữ mà người Mỹ thường dùng hằng ngày, trong đó có chữ No nghĩa là không. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến qúy vị 3 thành ngữ khác trong đó cũng có chữ No. Đó là No Laughing Matter, No Spring Chicken, và No Win Situation.

Thành ngữ thứ nhất la No Laughing Matter, gồm có chữ No quý vị biết rồi; Laughing xuất xứ từ động từ To Laugh, đánh vần là L-A-U-G-H, nghĩa là cười; và Matter đánh vần là M-A-T-T-E-R, nghĩa là chuyện hay vấn đề. Những khi người Mỹlàm điều gì sai quấy hay lầm lẫn rồi cười để chữa thẹn, họ thường bị người khác khiển trách bằng câu It’s No Laughing Matter, nghĩa là đó không phải là chuyện đáng cười. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một ông giáo khiển trách cậu học trò tên John về tội chế nhạo một cô bạn gái tên Jane:

AMERICAN VOICE: John, making fun of Jane in front of the whole class is no laughing matter! She is a very sensitive girl and easy to get hurt. TEXT: (TRANG): Ông giáo đã khiển trách như sau: Này cậu John, cậu chế nhạo cô Jane ngay trước mặt cả lớp như vậy không phải là chuyện đáng cười đâu nhé. Cô ấy rất nhậy cảm và dễ bị chạm tự ái lắm.

Có một số chữ mà chúng ta cần chú ý là: Making Fun rút từ động từ to Make Fun đánh vần là M-A-K-E và F-U-N nghĩa là chế nhạo; Class, đánh vần là C-L-A-S-S, nghĩa là lớp học; Sensitive, đánh vần là S-E-N-S-I-T-I-V-E, nghĩa là nhậy cảm; và Hurt đánh vần là H-U-R-T, nghĩa là bị tổn thương. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ No Laughing Matter:

AMERICAN VOICE: John, making fun of Jane in front of the whole class is no laughing matter! She is a very sensitive girl and easy to get hurt.

TEXT: (TRANG): Người phương Tây, nhất là người Mỹ thường rất chú trọng đến vấn đề tuổi tác. Họ yêu chuộng tuổi trẻ và rất sợ mang tiếng là già. Khi đề cập đến một người không còn trẻ nữa, nhất là khi đó lại là một phụ nữ, họ thường nói No Spring Chicken. Và đó là thành ngữ thứ nhì trong bài học hôm nay. No Spring Chicken gồm có chữ No mà quý vị biết rồi; Spring, đánh vần là S-P-R-I-N-G, nghĩalà mùa xuân hay tuổi trẻ; và Chicken, đánh vần là C-H-I-C-K-E-N, nghĩa là con gà. Nghĩa bóùng là bạn không còn trẻ hay ngây thơ nữa. Mời quý vị nghe lời tuyên bố sau đây của một người lớn tuổi:

AMERICAN VOICE: Hey, I am no spring chicken! I admit it. I am in my fifties with my share of wrinkles here and there. But let me tell you, I have no regrets about the life I’ve lived and I plan to continue enjoying it!

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Này bạn, tôi không còn là một con gà tơ nữa. Tôi công nhận như vậy. Năm nay tôi đã ngoài năm mươi tuổi và mặt có đầy nếp nhăn. Nhưng tôi xin nói với bạn rằng tôi không hối tiếc gì về cuộc đời của tôi cả, và tôi dự định tiếp tục vui hưởng cuộc đời này.

Có vài chữ mới mà chúng ta cần chú ý là Admit, đánh vần là A-D-M-I-T, nghĩa là công nhận hay thú nhận; Wrinkle, đánh vần là W-R-I-N-K-L-E, nghĩa là nếp nhăn; Regret đánh vần là R-E-G-R-E-T, nghĩa là sự hối tiếc; và Enjoy, đánh vần là E-N-J-O-Y, nghĩa là vui hưởng. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ No Spring Chicken:

AMERICAN VOICE : Hey, I am no spring chicken! I admit it. I am in my fifties with my share of wrinkles here and there. But let me tell you, I have no regrets about the life I’ve lived and I plan to continue enjoying it!

TEXT: (TRANG): Vào khoảng thập niên 1960 người Mỹ thường dùng thành ngữ No Win Situation để tả một tình hình quân sự không thể thắng được. Ngày nay, thành ngữ này được dùng trong các lãnh vực khác, nhất là trong lãnh vực chính trị hay trong các cuộc thương thuyết, khi không bên nào thắng cả và cả hai rơi vào tình trạng bế tắc. No Win Situation là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Nó gồm có chữ No mà quý vị biết rồi; Win, đánh vần là W-I-N, nghĩa là thắng; và Situation, đánh vần là S-I-T-U-A-T-I-O-N, nghĩa là tình thế. Mời quý vị nghe lời nhận xét sau đây của một người con về song thân cậu:

AMERICAN VOICE: Both my parents are very stubborn so they are in a no win situation right now. I wish they would try to set aside their differences and talk them over. After all, they have been married for twenty years! TEXT:(TRANG): Cậu con này than thở như sau: Cả hai cha mẹ tôi rất bướng bỉnh cho nên ngay lúc này hai người đang ở trong một tình thế bất phân thắng bại. Tôi ước gì hai ông bà sẽ tìm cách gác sang một bên những sự xung khắc và thảo luận với nhau về vấn đề đó. Nói cho cùng thì hai người đã lập gia đình với nhau 20 năm rồi.

Xin quý vị chú ý đến những chữ mới là Stubborn, đánh vần là S-T-U-B-B-O-R-N, nghĩa là bướng bỉnh, cứng đầu; Set Aside, đánh vần là S-E-T và A-S-I-D-E, nghĩa là gạt sang một bên; vàDifference đánh vần là D-I-F-F-E-R-E-N-C-E, là sự khác biệt. Bây giờ ta hãy nghe lại lời than thở của cậu con trai và để ýù đến cách dùng thành ngữ No Win Situation:

AMERICAN VOICE: Both my parents are very stubborn so they are in a no win situation right now. I wish they would try to set aside their differences and talk them over. After all, they have been married for twenty years!

TEXT:(TRANG): Thành ngữ No Win Situation đã chấm dứt bài học số 35 trong chương trình ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là No Laughing Matter, nghĩa là không phải chuyện đùa; hai là No Spring Chicken, nghĩa là không còn trẻ trung ngây thơ nữa; và ba là No Win Situation, nghĩa là tình trạng bất phân thắng bại. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG