Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kêu gọi cải cách hệ thống chính trị Trung Quốc. - 2003-10-01


Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi cải cách hệ thống chính trị Trung Quốc, kể cả việc tham gia rộng rãi hơn của dân chúng vào những hoạt động của chính phủ. Ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố như thế trong bài diễn văn đọc tối hôm qua, một ngày trước ngày Lễ Quốc Khánh. Tân Hoa Xã đã loan tải về bài diễn văn của ông Hồ Cẩm Đào mà không cho biết chi tiết về việc ông đã đưa ra những đề nghị cải cách nào.

Người ta chưa rõ là ông Hồ Cẩm Đào có muốn cho phép có đảng đối lập thật sự hay không. Hiện nay, đảng Cộng sản đương quyền ở Trung Quốc để cho 4 đảng phái không Cộng sản không có thế lực được tồn tại, nhưng họ đã đàn áp những nỗ lực nhằm hình thành một lực lượng đối lập thật sự. Trong diễn văn vừa kể, ông Hồ Cẩm Đào còn kêu gọi thực hiện những biện pháp để cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc.

XS
SM
MD
LG