Đường dẫn truy cập

Laura Bush: Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với những nỗ lực của tổ chức UNESCO trong công tác chia sẻ thông tin với thế giới. - 2003-09-29


Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Laura Bush, đã nhấn mạnh tới việc Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với những nỗ lực của tổ chức UNESCO trong công tác chia sẻ thông tin với thế giới.

Bà Laura Bush đã lên tiếng trước một hội nghị toàn thể của Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học, và Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO rằng, Hoa Kỳ có nhiều điều để cống hiến cũng như sẽ học được nhiều điều khi tái tham gia tổ chức UNESCO. Bà Bush nêu lên những khó khăn, thách đố mà thế giới hiện đang phải đối phó và gọi các công tác của tổ chức UNESCO hiện nay là cấp thiết hơn bất cứ thời gian nào khác.

Hội nghi tại Paris đánh dấu việc Hoa Kỳ trở lại với Tổ Chức này sau gần 20 năm vắng mặt. Hoa Kỳ đã rút chân ra khỏi tổ chức UNESCO năm 1984, nại lý do là tình trạng quản lý sai trái và tố cáo tổ chức vừa kể là có thiên kiến chống Tây Phương. Tổng Thống Bush đã loan báo về quyết định của Hoa Kỳ tái tham gia tổ chức UNESCO hồi năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG