Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng John Howard công bố một cuộc cải tổ quan trọng trong nội các của ông. - 2003-09-29


Thủ Tướng John Howard của Australia đã công bố một cuộc cải tổ quan trọng trong nội các của ông. Hành động này được coi như một chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới trong đó chính phủ liên hiệp bảo thủ của ông mưu tìm sự ủng hộ của các cử tri Australia cho nhiệm kỳ thứ Tư. Thủ Tướng John Howard nói rằng cuộc cải tổ nội các này sẽ làm cho chính phủ mạnh hơn. Sau đây là vài lời của ông Howard.

Ông Howard nói rằng những thay đổi này sẽ tiếp tục tiến trình đổi mới và tái tạo khiến cho những cam kết của chính phủ đối với đất nước được mạnh hơn trong các lãnh vực an ninh quốc gia, cũng như đem lại sự ổn định kinh tế và xã hội.

Bộ Trưởng Bộ Di Trú có đường lối cứng rắn, ông Philip Ruddoch sẽ được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp. Tân Bộ Trưởng Bộ Di Trú sẽ là Cựu Bộ Trưởng Bộ Dịch Vụ Gia Đình và Cộng Đồng, bà Amanda Vanstone. Trong số các Bộ Trưởng sẽ còn giữ chức vụ cũ có Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Alexander Downer và Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Robert Hill. Oâng Howard sẽ tổ chức cuộc bầu cử vào giai đoạn sáu tháng cuối năm của năm 2004.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG