Đường dẫn truy cập

Việt Nam đang cứu xét một đề nghị của Hiệp Hội Tiêu Quốc Tế muốn chính phủ áp đặt một khoản thuế lên mỗi tấn tiêu xuất khẩu. - 2003-09-03


Tờ The Financial Express hôm thứ Ba loan tin là Việt Nam, nước sản xuất và xuất khẩu tiêu nhiều nhất thế giới, đang cứu xét một đề nghị của Hiệp Hội Tiêu Quốc Tế muốn chính phủ áp đặt một khoản thuế lên mỗi tấn tiêu xuất khẩu để giúp chính phủ có ngân khoản tham gia Hiệp Hội.

Theo ông KPG Menon, Chủ Tịch Điều Hành của Hiệp Hội và là người sẽ rời bỏ chức vụ này trong vòng hai tháng tới, Hiệp Hội đã đề nghị với chính phủ Việt Nam thu một khoản thuế từ 1 đôla tới 1 đôla 50 cents trên mỗi tấn tiêu xuất khẩu.

Trên nguyên tắc, Việt Nam đã đồng ý thâu một khoản thuế tối thiểu là 25 cents, đủ để giúp chính phủ có ngân khoản trả cho tiền gia nhập hiệp hội là khoảng 65 ngàn đôla, và số tiền dư có thể dùng cho các công tác phát triển khác. Hai nước khác cũng có thể gia nhập Hiệp Hội là Kampuchia và Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG