Đường dẫn truy cập

Nhân dân Zimbabwe đang chờ đợi kết quả các cuộc bầu cử địa phương kéo dài hai ngày. - 2003-09-01


Nhân dân Zimbabwe đang chờ đợi kết quả các cuộc bầu cử địa phương kéo dài hai ngày mà số người đi bầu ít ỏi. Hy vọng là kết quả cuộc bầu cử này sẽ có trong ngày hôm nay. Các giới chức nói rằng số cử tri đi bầu thưa thớt trong ngày thứ nhì của cuộc bầu cử và đến cuối cuộc bầu cử thì số người bầu chỉ vào khoảng 30% số cử tri đã đăng ký. Đảng Zanu P-F của Tổng Thống Mugabe và đảng đối lập Phong Trào Tranh Đấu Cho Thay Đổi Dân Chủ ra tranh cử trong hai vòng bầu cử bổ khuyết các đại biểu Quốc Hội.

Các cử tri cũng bầu các thị trưởng và hội đồng thành phố của 16 thị trấn. Các nhà phân tích nói rằng Phong Trào Tranh Đấu Cho Thay Đổi Dân Chủ có nhiều cơ may thắng ghế vì theo truyền thống thì đảng này được ủng hộ tại các thành phố.

XS
SM
MD
LG