Đường dẫn truy cập

LESSON #30: Name dropping, Name calling, The name of the game. - 2003-08-28


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ, trong đó mỗi thành ngữ đều có chữ Name, đánh vần là N-A-M-E, nghĩa là tên. 3 thành ngữ đó là Name Dropping, Name Calling và The Name of the Game.

Chúng ta bắt đầu với thành ngữ Name Dropper, gồm có chữ Name mà quý vị vừa nghe, và Dropper rút từ động từ Drop, đánh vần là D-R-O-P, nghĩa là đánh rơi. Thành ngữ Name Dropper dùng để chỉ một người có thói quen lòe người khác bằng cách nêu tên những nhân vật nổi tiếng hay có thế lực mà ông ta nói là ông ta quen biết. Ông ta thường phóng đại và đôi khi bịa đặt ra những vụ quen biết này để cho người khác tin là ông cũng quan trọng, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây về một anh chàng tên Harry:

Harry is a real name dropper. He keeps talking about being a good friend of the president. The truth is that he shook hands with him once at a political rally along with 500 other people.

Mọi người phê bình anh Harry như sau: Anh Harry quả thật cứ thấy người sang là bắt quàng làm họ. Anh ta cứ nói rằng anh ta là bạn thân của tổng thống. Sự thật là anh đã bắt tay tổng thống có một lần tại một buổi tụ họp chính trị cùng với 500 người khác.

Có một số từ mới mà chúng ta cần chú ý là President, đánh vần là P-R-E-S-I-D-E-N-T, nghĩa là tổng thống; Truth đánh vần là T-R-U-T-H, nghĩa là sự thật; Shook Hands là thì quá khứ của động từ Shake Hands, đánh vần là S-H-A-K-E và H-A-N-D-S, nghĩa là bắt tay; và Rally, đánh vần là R-A-L-L-Y, nghĩa là buổi tụ họp. Bây giờ ta hãy nghe lại lời bình phẩm anh Harry, và để ý đến cách dùng thành ngữ Name Dropper:

Harry is a real name dropper. He keeps talking about being a good friend of the president. The truth is that he shook hands with him once at a political rally along with 500 other people.

Mỗi khi có vận động tranh cử tại Hoa Kỳ là cử tri có dịp nghe các ứng cử viên nói xấu lẫn nhau hay lăng mạ tên tuổi của nhau. Người Mỹ dùng thành ngữ Name Calling để chỉ hành động bêu xấu tên tuổi của người khác. Và đó là thành ngữ thứ hai trong bài học hôm nay. Name Calling gồm có chữ Name mà quý vị đã biết, và Calling rút từ động từ Call, đánh vần là C-A-L-L, nghĩa là kêu hay gọi. Name Calling là kêu tên người ta ra mà bêu xấu như quý vị nghe ý kiến của một cử tri về một cuộc tranh cử như sau:

There was more name calling in the campaign for senator than I ever heard before. If you believed all the nasty names they called each other, you wouldn’t vote for either one.

Cử tri này đưa ra ý kiến như sau: Có nhiều vụ bêu xấu lẫn nhau trong cuộc tranh cử vào ghế nghị sĩ mà tôi chưa từng nghe thấy từ truớc tới nay. Nếu tin vào những lời lẽ xấu xa mà họ gán cho nhau thì các bạn sẽ không bỏ phiếu cho ai cả.

Ta hãy điểm qua một số chữ mới trong câu này: Campaign, đánh vần là C-A-M-P-A-I-G-N, nghĩa là một cuộc vận động; Senator, đánh vần là S-E-N-A-T-O-R, là nghị sĩ; Believe, đánh vần là B-E-L-I-E-V-E, nghĩa là tin tưởng; Nasty, đánh vần là N-A-S-T-Y, nghĩa là xấu xa; và Vote, đánh vần là V-O-T-E, nghĩa là bỏ phiếu cho một người nào.

Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Name Calling:

There was more name calling in the campaign for senator than I ever heard before. If you believed all the nasty names they called each other, you wouldn’t vote for either one.

Vào thập niên 1960, một thành ngữ mới đã ra đời và còn được dùng cho đến ngày nay. Đó là The Name of the Game, và đó cũng là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. The Name of The Game gồm chữ Name mà quý vị đã biết rồi, và Game, đánh vần là G-A-M-E, nghĩa là trò chơi. The Name Of The Game nghĩa đen là tên của trò chơi, nhưng nghĩa bóng được dùng để chỉ mục tiêu tối hậu của một công việc. Mục tiêu đó có thể là tiền bạc, quyền hành hay danh tiếng. Trong lãnh vực thể thao, mục tiêu đó là thắng trong cuộc tranh tài. Ta hay nghe một huấn luyện viên khó tánh lần đầu tiên lên tiếng dằn mặt đội cầu thủ bóng bầu dục của ông như sau:

OK, you guys, I tell you right now that winning is the name of the game for this team starting right now. I’m going to be tough on you. Nice guys finish last, and I’m not a nice guy.

Huấn luyện viên này tuyên bố như sau: Này các anh, tôi nói cho các anh biết ngay bây giờ rằng thắng cuộc là mục tiêu tối hậu của đội bóng này ngay giờ phút này. Tôi sẽ rất khó khăn đối với các anh. Những người tử tế thường thường bị thua cho nên tôi không phải là người tử tế.

Xin quývị để ý đến một số chữ mới: Winning, rút từ động từ Win, đánh vần là W-I-N, nghĩa là thắng cuộc; Team, đánh vần là T-E-A-M, nghĩa là đội bóng; Right Now, đánh vần là R-I-G-H-T và N-O-W nghĩa là ngay bây giờ; Tough, đánh vần là T-O-U-G-H, nghĩa là khó khăn, hóc búa; và Nice, đánh vần là N-I-C-E, nghĩa là tử tế, tốt lành. Bây giờ ta hay nghe lại lời tuyên bố cứng rắn của huấn luyện viên trước đội bóng của ông:

OK, you guys, I tell you right now that winning is the name of the game for this team starting right now. I’m going to be tough on you. Nice guys finish last, and I’m not a nice guy.

Thành ngữ The Name of the Game đã chấm dứt bài học số 30 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là Name Dropping, nghĩa là mượn tên người khác để lòe thiên hạ; hai là Name Calling, nghĩa à nêu tên người ta ra để nói xấu; và ba là The Name of the Game, nghĩa là mục tiêu chính yếu của công việc mình làm. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG