Đường dẫn truy cập

Hy vọng rằng các phe lâm chiến tại Liberia sẽ ký hiệp định để chấm dứt gần 14 năm nội chiến. - 2003-08-18


Hy vọng rằng các phe lâm chiến tại Liberia sẽ ký một hiệp định vào ngày hôm nay để chấm dứt gần 14 năm nội chiến. Những người tham gia cuộc hòa đàm tại Ghana nói rằng hiệp định chia quyền chắc sẽ được ký vào lúc 18 giờ GMT.

Hiệp định được đề nghị này sẽ thành lập một chính phủ lâm thời thay thế chính phủ của Tổng Thống Moses Blah vào tháng 10 năm nay và sẽ lãnh đạo Liberia trong hai năm, cho tới khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử tại nước này.

Theo các nước đứng ra làm trung gian dàn xếp thì các thành viên của các phe lâm chiến sẽ không được nắm chức vụ nào trong số bốn chức vụ hàng đầu của chính phủ. Cả hai phe đều thỏa thuận cho các cơ quan cưú trợ được tới bất cứ nơi nào trong lãnh thổ mà họ kiểm soát để bắt đầu công tác phân phối phẩm vật cưú trợ cần thiết cho dân chúng.

XS
SM
MD
LG