Đường dẫn truy cập

Các đảng đối lập của Kampuchia tuyên bố sẽ không tham gia bất cứ liên minh nào do ông  Hun Sen cầm đầu. - 2003-07-30


Thủ Tướng Kampuchia ông Hun Sen cho biết ông sẽ tiếp tục nắm quyền ngay cả trong trường hợp ông không thành lập được một chính phủ liên hiệp với các đảng đối lập sau cuộc bầu cử vừa qua.

Mặc dầu đảng Nhân Dân Kampuchia của ông Hun Sen đang tiến tới thắng lợi, các dự đoán cho thấy đảng sẽ không hội đủ được đa số 2/3 cần thiết để kiểm soát Quốc Hội gồm 123 ghế.

Các kết quả một phần cho thấy đảng của ông Hun Sen chỉ được dưới 49% số phiếu, tiếp theo là đảng của ông Som Răng-xi với 22% và đảng bảo hoàng Funcinpec được 20%. Các đảng đối lập đó hôm qua đã tuyên bố sẽ không tham gia bất cứ liên minh nào do ông Hun Sen cầm đầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG