Đường dẫn truy cập

Giao tranh tiếp diễn qua ngày thứ 5 tại thủ đô Monrovia, Liberia. - 2003-07-23


Súng nổ và pháo kích lẻ tẻ tiếp tục qua ngày thứ 5 tại thủ đô Monrovia của Liberia, mặc dù đã có lời hô hào ngưng bắn. Giao tranh tiếp diễn hôm nay trong khi một bản tin được loan tải nói rằng Tổng Thống Liberia ông Charles Taylor dự tính rời chức trong vòng 10 ngày nữa.

Trong khi đó, một cuộc ngưng bắn đã trở thành yêu cầu chính trong bất kỳ cuộc bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình nào. Các vị bộ trưởng quốc phòng Tây Phi hôm qua đã họp tại Senegal để quyết định về thành phần, lịch trình điều quân và các nhu cầu yểm trợ cho một đơn vị tiên phong. Nhưng các nhà lãnh đạo trong khu vực đã minh định rằng các binh sĩ sẽ không được phái đến Liberia cho đến khi nào có hòa bình để mà gìn giữ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG