Đường dẫn truy cập

Người cầm đầu đảng lớn nhất tại Hồng Kông yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ. - 2003-07-18


Người cầm đầu đảng lớn nhất tại Hồng Kông có chủ trương thân Bắc Kinh đã yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ để bầu ra vị hành chánh trưởng quan sắp tới của lãnh địa này. Ông Tăng Ngọc Thành thuộc liên minh dân chủ phát triển Hồng Kông nói rằng chính quyền hiện thời phải chấp nhận khái niệm về phổ thông đầu phiếu cho Hồng Kông.

Ông cho rằng không có đầu phiếu dân chủ thì sẽ không thỏa mãn được các yêu cầu của quần chúng về những thay đổi lớn. Cứ 5 năm một lần, một ủy ban chọn lọc gồm các nhà lãnh đạo kinh doanh và các nhà chính trị thân Bắc Kinh chọn ra người lãnh đạo Hồng Kông. Nhưng tiểu hiến pháp của lãnh địa này cho phép thực hiện phổ thông đầu phiếu sau năm 2007.

Ông Tăng Ngọc Thành đưa ra các nhận định vừa kể sau khi hành chánh trưởng quan Đổng Kiến Hoa thừa nhận rằng chính quyền của ông đã phạm những lỗi lầm. Nhà lãnh đạo Hồng Kông cũng hứa Hán Thành sẽ lắng nghe tiếng nói của nhân dân một cách chăm chú hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG