Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 23: Bite the bullet, Face the music 


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 23 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong cuộc sống hàng ngày, có lúc chúng ta phải đối diện với một nỗi đau đớn hay một hoàn cảnh khó khăn và phải hành xử với lòng can đảm hay hy sinh chịu đựng. Đôi khi chúng ta còn phải nhận trách nhiệm của mình để bị trừng phạt nếu điều mình làm là một lầm lỗi. Người Mỹ có hai thành ngữ để chỉ các trường hợp này. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is BITE THE BULLET, BITE THE BULLET.

TRANG: BITE THE BULLET gồm có động từ TO BITE, B-I-T-E là cắn vào, và BULLET, đánh vần là B-U-L-L-E-T là viên đạn. BITE THE BULLET là cắn vào viên đạn, tức là hành xử một cách can đảm khi đối diện với sự đau đớn hay khó khăn. Thành ngữ này xuất xứ từ thế kỷ thứ 18 khi một binh sĩ làm điều gì lầm lỗi thì bị quất bằng roi nên phải cắn vào một viên đạn để khỏi rên la. Sau này, thành ngữ này cũng được áp dụng cho các binh sĩ bị thương cần được mổ mà không có thuốc mê nên cũng phải cắn vào một viên đạn cho qua cơn đau. Ngày nay BITE THE BULLET được dùng trong những trường hợp nhẹ nhàng hơn trước, như quý vị nghe sau đây.

PAULINE: To take advantage of cheap airfares, vacationers had to BITE THE BULLET and wait in long lines at the airport. Most travelers agreed the money they saved on their plane tickets was worth the inconvenience.

TRANG: Muốn được hưởng giá vé máy bay rẻ, những khách du lịch phải chịu khó đứng chờ thành hàng dài tại sân bay để mua vé. Phần đông trong số này đồng ý rằng số tiền mà họ bớt được nhờ mua vé rẻ cũng đáng công họ đứng sắp hàng.

ADVANTAGE, đánh vần là A-D-V-A-N-T-A-G-E là lợi lộc, AIRFARE, A-I-R-F-A-R-E là giá vé máy bay, VACATIONER, V-A-C-A-T-I-O-N-E-R là khách du lịch, WORTH, W-O-R-T-H là đáng công, đáng giá, và INCONVENIENCE, I-N-C-O-N-V-E-N-I-E-N-C-E là sự bất tiện. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: To take advantage of cheap airfares, vacationers had to BITE THE BULLET and wait in long lines at the airport. Most travelers agreed the money they saved on their plane tickets was worth the inconvenience.

TRANG: Anh John có một cô bạn gái rất thích đi xe đạp, còn anh ấy thì không thích. Khi cô ấy đề nghị hai người cùng dự một cuộc đi xe đạp làm việc nghĩa, ta hãy xem anh John phản ứng như thế nào.

John may not be into biking, but he knows his girlfriend is. When she suggested they do a 10-kilometer charity bike together, he finally BIT THE BULLET. You wonder what sacrifice she’s willing to make for him?

TRANG: Anh John có thể không thích đi xe đạp nhưng anh biết rằng bạn gái anh lại thích. Khi cô ấy đề nghị hai người cùng tham dự một cuộc đua xe đạp dài 10 kilomet để làm việc từ thiện, anh ấy cuối cùng đã nhận lời. Chúng ta tự hỏi không biết cô ấy sẵn sàng hy sinh cho anh điều gì để đáp lại?

TO BIKE, B-I-K-E là đi xe đạp, CHARITY, C-H-A-R-I-T-Y là từ thiện, và SACRIFICE, S-A-C-R-I-F-I-C-E là sự hy sinh. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

John may not be into biking, but he knows his girlfriend is. When she suggested they do a 10-kilometer charity bike together, he finally BIT THE BULLET. You wonder what sacrifice she’s willing to make for him?

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is FACE THE MUSIC, FACE THE MUSIC.

TRANG: FACE THE MUSIC gồm có động từ TO FACE, F-A-C-E là đối diện với, và MUSIC, M-U-S-I-C là âm nhạc. Có hai cách giải thích về xuất xứ của thành ngữ này. Một là nó dùng để chỉ khu vực trũng xuống ở phía trước mặt sân khấu dành cho ban nhạc ngồi, và các nghệ sĩ trên sân khấu vẫn phải đối diện với ban nhạc ngay dù cho khán giả không hài lòng với cách trình diễn của mình. Hai là thành ngữ này xuất xứ từ giới quân đội, nơi mà thủ tục cách chức binh sĩ phạm lỗi thường diễn ra trong tiếng nhạc của ban quân nhạc. Vì thế FACE THE MUSIC có nghĩa là chấp nhận sự chỉ trích hay sự trừng phạt vì lầm lỗi của mình. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

PAULINE: Melissa thought that skipping school for the day would be fun until one of her neighbors saw her at the beach. That’s when she realized she had to FACE THE MUSIC and tell her parents. At least, she didn’t try to lie about what she’d done.

TRANG: Cô Melissa tưởng rằng trốn học để đi chơi một hôm sẽ rất thú vị cho tới khi một trong những người láng giềng của cô trông thấy cô trên bờ biển. Lúc đó cô thấy rằng cô phải nhận lỗi và khai thật với cha mẹ cô. Ít ra cô đã không tìm cách nói dối về điều cô đã làm.

TO SKIP SCHOOL, S-K-I-P và S-C-H-O-O-L là trốn học, FUN, F-U-N là vui, thú vị, NEIGHBOR, N-E-I-G-H-B-O-R là người hàng xóm, láng giềng, và TO LIE, L-I-E là nói dối. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Melissa thought that skipping school for the day would be fun until one of her neighbors saw her at the beach. That’s when she realized she had to FACE THE MUSIC and tell her parents. At least, she didn’t try to lie about what she’d done.

TRANG: Martha là một phụ nữ có dính líu tới một vụ trộm cắp nhưng đã khai dối trước tòa án. Ta hãy xem điều gì đã xảy ra cho cô ta.

PAULINE: Although Martha tried to get the case dismissed, she finally FACED THE MUSIC. She’ll be spending nine months in prison for lying under oath to federal authorities.

TRANG: Tuy cô Martha tìm cách xin tòa hủy bỏ vụ án này nhưng cuối cùng cô ta đã bị trừng phạt. Cô ta sẽ ở tù 9 tháng về tội nói dối với nhà chức trách liên bang trong khi cô tuyên thệ khai sự thật.

CASE, đánh vần là C-A-S-E là vụ án, vụ kiện, TO DISMISS, D-I-S-M-I-S-S là hủy bỏ, OATH, O-A-T-H là lời tuyên thệ, FEDERAL, F-E-D-E-R-A-L là liên bang, và AUTHORITIES, A-U-T-H-O-R-I-T-I-E-S là nhà chức trách. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Although Martha tried to get the case dismissed, she finally FACED THE MUSIC. She’ll be spending nine months in prison for lying under oath to federal authorities.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là BITE THE BULLET nghĩa là hành xử một cách can đảm hoặc hy sinh, và hai là FACE THE MUSIC nghĩa là nhận lỗi để bị chỉ trích hay bị trừng phạt. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG