Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 22: No ifs, ands, or buts; Come hell or high water


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 22 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong đời sống hàng ngày đôi khi chúng ta gặp phải những trường hợp khó khăn nhưng không thể viện một cớ gì để giải quyết vấn đề đó được. Mặt khác, dù cho có trở ngại gì đi nữa, cũng có người nhất quyết làm theo ý họ. Người Mỹ có hai thành ngữ dùng để chỉ những trường hợp như vậy. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is NO IFS, ANDS, OR BUTS; NO IFS, ANDS, OR BUTS.

TRANG: Thành ngữ NO IFS, ANDS, OR BUTS gồm có những liên từ IF, I-F là nếu, AND, A-N-D là và, và BUT, B-U-T là nhưng, tức là những liên từ dùng để chỉ những điều kiện hay lý do mà người ta nêu lên để biện minh cho việc họ làm. Vì thế khi người Mỹ nói NO IFS, ANDS, OR BUTS tức là họ không chấp nhận những lý do như vậy.

Trong thí dụ sau đây, cô Jane muốn đăng ký tại một khách sạn nhưng cô lại có mang theo con chó của cô. Điều đáng tiếc là khách sạn này có quy luật không nhận chó mèo.

PAULINE: The hotel’s policy states that there are no pets allowed – NO IFS, ANDS, OR BUTS. Even though Jane’s puppy is quiet and good-natured, the manager had no choice but to ask that the dog be removed from the property. Rules are rules.

TRANG: Quy luật của khách sạn là không nhận thú vật cưng - không có trường hợp ngoại lệ. Tuy con chó của cô Jane yên lặng và dễ tính nhưng ông quản lý khách sạn không có cách nào khác ngoài việc yêu cầu mang con chó ra khỏi khách sạn. Quy luật là quy luật.

POLICY, P-O-L-I-C-Y là chính sách, quy luật, PET, P-E-T là con vật cưng được nuôi trong nhà, PUPPY, P-U-P-P-Y là con chó con, và TO REMOVE, R-E-M-O-V-E là mang đi chỗ khác. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: The hotel’s policy states that there are no pets allowed – NO IFS, ANDS, OR BUTS. Even though Jane’s puppy is quiet and good-natured, the manager had no choice but to ask that the dog be removed from the property. Rules are rules.

TRANG: Trong thí dụ thứ hai sau đây, một bà giáo của chị Pauline hồi chị còn học ở trường tiểu học là một người rất nghiêm khắc và không chấp nhận bất cứ lý do gì khi học sinh nộp bài muộn.

PAULINE: My teacher was so strict that she never accepted excuses for late homework assignments. It didn’t matter if you were sick or had a family emergency. Everything had to be turned in on time - NO IFS, ANDS, OR BUTS.

TRANG: Chị Pauline nói: Bà giáo của tôi nghiêm khắc đến độ bà không bao giờ chấp nhận những lý do khiến học sinh nộp bài muộn. Dù cho bạn có đau yếu hay trong gia đình có việc khẩn cấp, điều đó không phải là một lý do. Bạn vẫn phải nộp bài đúng ngày giờ đã định. Không thể viện cớ này cớ khác được.

STRICT, S-T-R-I-C-T là nghiêm khắc, khắt khe, EXCUSE, E-X-C-U-S-E là lý do hay cái cớ, và EMERGENCY, E-M-E-R-G-E-N-C-Y là trường hợp khẩn cấp. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: My teacher was so strict that she never accepted excuses for late homework assignments. It didn’t matter if you were sick or had a family emergency. Everything had to be turned in on time - NO IFS, ANDS, OR BUTS.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is COME HELL OR HIGH WATER, COME HELL OR HIGH WATER.

TRANG: COME HELL OR HIGH WATER gồm có từ HELL, đánh vần là H-E-L-L nghĩa là địa ngục, và HIGH WATER, H-I-G-H và W-A-T-E-R là nước dâng cao, tức là nạn lụt. Vì thế thành ngữ này có nghĩa là dù cho có điều gì khó khăn hay nguy hiểm xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn nhất quyết làm cho bằng được.

Trong thí dụ sau đây một hãng xây cất được giao cho dự án xây một trung tâm y tế mới. Dự án này phức tạp đến độ nhiều người không tin là hãng này có thể xây được. Tuy nhiên, ông giám đốc hãng lại nghĩ khác.

PAULINE: The design for the new health center is so complex that many engineers at my firm say it can’t be built. Not my boss. COME HELL OR HIGH WATER, he plans to get the job done. Whatever is necessary, he’ll do it!

TRANG: Bản thiết kế cho trung tâm y tế mới này phức tạp đến độ nhiều kỹ sư tại hãng của tôi nói rằng không thể xây được trung tâm này. Tuy nhiên, ông xếp tôi lại không nghĩ như vậy. Dù cho có trở ngại gì đi nữa ông ấy cũng dự định hoàn thành dự án này. Bất cứ điều gì cần làm, ông ấy sẽ làm!

Những từ mới là: DESIGN, D-E-S-I-G-N là bản vẽ hay bản thiết kế. COMPLEX, đánh vần là C-O-M-P-L-E-X là phức tạp, rắc rối, ENGINEER, E-N-G-I-N-E-E-R là kỹ sư, và NECESSARY, N-E-C-E-S-S-A-R-Y là cần thiết. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: The design for the new health center is so complex that many engineers at my firm say it can’t be built. Not my boss. COME HELL OR HIGH WATER, he plans to get the job done. Whatever is necessary, he’ll do it !

TRANG: Trong thí dụ thứ hai sau đây, một cô dâu tên Mary nhất quyết đòi làm đám cưới trên một chiếc du thuyền ở tiểu bang Alaska. Ai cũng biết rằng tiểu bang này ở gần Bắc cực và rất lạnh lẽo. Tuy nhiên không ai có thể làm cho cô ấy đổi ý được.

PAULINE: It doesn’t matter to Mary how difficult it is to make all the wedding arrangements. She’s determined to get married on a cruise ship in Alaska, COME HELL OR HIGH WATER.

TRANG: Đối với cô Mary, việc tổ chức tiệc cưới sẽ khó khăn như thế nào không thành vấn đề. Cô ấy nhất quyết làm đám cưới trên một chiếc du thuyền ở tiểu bang Alaska, dù cho có trở ngại hay khó khăn gì đi nữa.

DIFFICULT, D-I-F-F-I-C-U-L-T là khó khăn, TO ARRANGE, A-R-R-A-N-G-E là sắp đặt, thu xếp, DETERMINED, D-E-T-E-R-M-I-N-E-D là nhất quyết làm một điều gì, và CRUISE SHIP, C-R-U-I-S-E và S-H-I-P là tàu lớn chở hành khách đi du lịch trên biển. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: It doesn’t matter to Mary how difficult it is to make all the wedding arrangements. She’s determined to get married on a cruise ship in Alaska, COME HELL OR HIGH WATER.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là NO IFS, ANDS, OR BUTS nghĩa là không thể viện lý do nào hết, và hai là COME HELL OR HIGH WATER nghĩa là dù cho có trở ngại hay khó khăn gì đi nữa người ta vẫn làm theo ý họ. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn bên phải để nghe chương trình này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG