Đường dẫn truy cập

Ông Barroso đắc cử Chủ tịch Ủy hội Âu Châu thêm 1 nhiệm kỳ


Nghị viện Âu Châu đã biểu quyết chấp thuận cho ông Jose Manuel Barroso giữ chức Chủ tịch Ủy hội Âu Châu thêm một nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì.

Nghị viện gồm 736 đại biểu đã chọn ông Barroso trong cuộc biểu quyết sáng sớm hôm nay với 382 phiếu thuận và 219 phiều chống.

Ông Barroso, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha có lập trường hữu khuynh, đã nhận được sự ủng hộ của 27 nước hội viên Liên hiệp Âu Châu và là ứng viên duy nhất cho chức vụ này.

Trong diễn văn đọc trước nghị viện ngày hôm qua, ông Barroso cam kết bảo tồn các giá trị dân chủ xã hội của Âu Châu, bảo vệ công ăn việc làm, loại bỏ sự chênh lệch lương bỗng vì phái tính và cải cách khu vực tài chánh.

Ông cũng hứa thay đổi cơ cấu của Ủy hội qua việc bổ nhiệm những Ủy viên về công lý, các quyền cơ bản và quyền tự do dân sự.

Các nhà lập pháp thuộc Liên minh Xã hội Tiến bộ và phe Dân chủ không ủng hộ cho ông Barroso và đòi Liên hiệp Âu Châu phải thay đổi đường hướng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG