Đường dẫn truy cập

TT Obama mở rộng chương trình tiết kiệm nghỉ hưu cho công nhân


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã loan báo các chương trình mới nhằm tạo dễ dàng cho người Mỹ để dành tiền cho lúc về hưu.

Trong bài phát biểu toàn quốc phổ biến trên đài phát thanh và Internet, ông Obama nêu ra “hậu quả đau khổ” của tình trạng suy thoái toàn cầu gây ra cho “sự an toàn lúc về hưu.”

Ông nói chính phủ sẽ tạo dễ dàng cho các công ty nhỏ thành lập các kế hoạch tiết kiệm để về hưu trong đó tất cả công nhân được tự động đăng ký, trừ phi họ yêu cầu được miễn trừ.

Chính phủ cũng sẽ bắt đầu cho phép dân chúng đánh dấu vào một cái ô trong bản khai thuế liên bang yêu cầu gửi tiền thuế đóng dư dưới hình thức một trái phiếu tiết kiệm.

Một lựa chọn khác sẽ giúp công nhân khi nghỉ viêc có thể chuyển số tiền trả cho những ngày nghỉ thường niên và nghỉ ốm vào tài khoản hưu hổng, thay vì lấy tiền mặt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG