Đường dẫn truy cập

Thượng viện Mỹ bác đề nghị mở rộng giấy phép giữ vũ khí


Thượng viện Hoa Kỳ bác bỏ một biện pháp cho phép những người có giấy phép bí mật mang vũ khí tại một bang được mang theo vũ khí khi đi sang bang khác.

Các nhà lập pháp với 58 phiếu thuận và 39 phiếu chống, ủng hộ một điều khoản thiết lập một sự hỗ tương về pháp lý đối với những giấy phép bí mật mang vũ khí tại 48 bang có luật này.

Những bang này cho phép công dân hội đủ một số điều kiện hay đã có tham dự những lớp huấn luyện về an toàn vũ khí được phép bí mật giữ vũ khí.

Biện pháp được đề nghị lẽ ra đã giúp các giấy phép loại này có hiệu lực tại nhiều tiểu bang miễn là những người giữ vũ khí tuân thủ những quy định của địa phương.

Tuy nhiên, trong khi biện pháp này được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ nhưng phải cần đến 60 phiếu thuận mới được thông qua theo một thỏa thuận đặc biệt.

Những người ủng hộ biện pháp này cho biết là những người có giấy phép giữ súng thường xuyên di chuyển qua những bang khác nhau cần có sự uyển chuyển để họ có quyền giữ súng trong khi đi đường.

Trong khi đó những người chống đối cảnh báo điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến quyền hạn của những bang có luật về vũ khí chặt chẽ hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG