Đường dẫn truy cập

Viết Blog trên VOA


Tôi chưa bao giờ nghĩ viết blog là một việc dễ. Trái lại, tôi luôn nghĩ đây là một việc có thách thức lớn. Blog đối với tôi là một dạng báo chí nhưng lại nhiều cạm bẫy hơn báo chí vì tính không chính thức của nó.

Viết blog trên VOA lại đặc biệt hơn và có nhiều thách thức hơn là viết blog trong một nhóm như Minh Biện. Ngay cả khi viết trên Minh Biện thì tôi cũng luôn nghĩ mỗi bài viết, dù ngắn hay dài, phải có giá trị gì đó về mặt xã hội. VOA là một cơ quan truyền thông lớn và có uy tín lớn trong xã hội, đương nhiên đòi hỏi này càng rõ ràng.

Tôi viết blog đã được gần 3 năm. Tôi tự thấy mình chưa thành công lắm. Lần này thử nghiệm viết trên VOA có lẽ là một quyết định hơi liều lĩnh. Hy vọng tôi sẽ không làm bạn đọc thất vọng.

Đây là blog bàn về các vấn đề kinh tế hoặc các vấn đề xã hội được nhìn nhận dưới góc độ của một người phân tích kinh tế. Blog này sẽ là nơi tôi viết thường xuyên hơn, và các bài viết cũng ngắn hơn.

Như trước đây, các bài dài hơn và kinh viện vẫn sẽ được đăng trên Minh Biện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG