Đường dẫn truy cập

Tòa Ấn Ðộ phi hình sự hóa hoạt động tình dục của người đồng tính


Một tòa thượng thẩm ở Ấn Ðộ đã phi hình sự hóa những hoạt động tính dục có sự ưng thuận giữa những người đồng tính luyến ái đã trưởng thành.

Tòa Thượng thẩm New Dehli đã đưa ra phán quyết có tính chất dấu mốc này ngày hôm nay và nói rằng việc xem quan hệ tính dục của người đồng tính luyến ái là một tội phạm vi phạm các quyền cơ bản mà hiến pháp đã qui định.

Luật mới này chỉ áp dụng ở New Dehli.

Quan hệ đồng tính luyến ái bị xem là bất hợp pháp ở Ấn Ðộ từ thời nước này còn nằm dưới sự cai trị của thực dân Anh.

Những ai phạm tội này có thể phải lãnh án 10 năm tù.

XS
SM
MD
LG