Đường dẫn truy cập

Mỹ tài trợ cho Afghanistan để bài trừ việc trồng cây thuốc phiện


Hoa Kỳ và Afghanistan đã ký một văn kiện ghi nhớ về thỏa thuận dành gần 6 triệu 5 trăm ngàn đô la cho 7 tỉnh của Afghanistan để sử dụng cho nỗ lực của họ trong công cuộc loại trừ hoặc giảm thiểu đáng kể việc trồng cây thuốc phiện.

Văn kiện được gọi là 'Sáng Kiến về Người Thực Hiện Tốt' được ký kết hôm 28 tháng 5 giữa Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, ông Francis Ricciardone, và Bộ Trưởng Chống Chống Ma Túy của Afghanistan, Đại Tướng Khodaidad.

Sáu tỉnh Herat, Khost, Logar, Patika, Panjshir và Wardak, mỗi tỉnh nhận được khoản 1 triệu đô la còn tỉnh Kandahar nhận được 330,500 đô la.

Sáng Kiến về Người Thực Hiện Tốt là một cơ chế nhắm mục đích khuyến khích loại trừ việc trồng cây thuốc phiện.

Những tỉnh giảm thiểu được đáng kể việc trồng cây thuốc phiện hoặc đạt được quy chế không còn cây thuốc phiện sẽ duy trì được quy chế đó.

Nếu không làm được như vậy thì sẽ không còn nhận được nguồn tài trợ vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG