Đường dẫn truy cập

Cử tri Kuwait đi bầu cử với hy vọng phá vỡ bế tắc chính trị


Dân chúng Kuwait hôm nay đi bầu với hy vọng phá vỡ tình trạng bế tắc chính trị đang đe dọa tới kinh tế của đất nước.

Các cử tri đang bỏ phiếu bầu quốc hội mới gồm 50 đại biểu để thay cho quốc hội bị giải tán hồi tháng ba. Đó là lần thứ nhì trong một năm mà Sheik Sabah al-Ahmad al-Sabah giải tán quốc hội.

Trước đây các thành viên quốc hội thường xung khắc với hoàng tộc đương quyền vì nhà vua muốn thúc đẩy cho việc cải cách kinh tế và lập pháp, bao gồm việc hạn chế guồng máy hành chánh và xúc tiến đầu tư nước ngoài. Các nhà lập pháp tố cáo nội các do những người trong hoàng tộc khống chế là tham nhũng.

Vụ khủng hoảng chính trị này đã gây trễ nãi cho việc biểu quyết về kế hoạch kích thích kinh tế 5 tỉ đô la để giúp đỡ cho khu vực tài chánh của Kuwait đang chịu tác động của vụ khủng hoảng tài chánh toàn cầu.

Kuwait có hệ thống dân chủ đại nghị nhưng quyền quyết định tối hậu vẫn nằm trong tay nhà vua.

Đây là cuộc bầu cử thứ ba trong lịch sử Kuwait mà phụ nữ có quyền bầu cử và ứng cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG