Đường dẫn truy cập

VN phác thảo 6 giải pháp khẩn để thu hút đầu tư nước ngoài


Chính phủ Việt Nam đã phác thảo 6 giải pháp khẩn cấp để giúp đất nước thu hút, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài một cách hiệu quả hơn trong giai đoạn suy thoái kinh tế.

Theo bản tin hôm thứ Sáu của Tân Hoa Xã thì giải pháp đầu là xem xét, điều chỉnh và cải thiện các chính sách đầu tư và hoạt động kinh doanh với mục đích đưa ra các sáng kiến cho một số ngành công nghiệp và tăng cường việc giải ngân các dự án đầu tư.

Giải pháp thứ hai là công bố các kế hoạch tổng thể về phát triển trước quí 4 năm nay để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Giải pháp thứ ba là xem xét và công bố về mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng trước năm 2010 để huy động các nguồn vốn cho việc hoàn thiện các hải cảng.

Chính phủ cũng đã đề cập đến giải pháp thứ tư về đào tạo kỹ năng cho nhân viên chính phủ về việc cấp giấy phép cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ngân hàng trung ương và giới hữu trách địa phương cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ trong quá trình cấp phép và giám sát các dự án đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm rằng các dự án này được thực hiện một cách hiệu quả.

Nhóm giải pháp thứ sáu gồm nghiên cứu đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các tập đoàn đa quốc gia, hoàn thành việc xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với danh mục đầu tư quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG